26.09.2018 

Region Midtjyllands har som den første region valgt at lade FN's 17 verdensmål danne ramme om udviklingsstrategien. 

FN's verdensmål

Partnerskaber og verdensmål er fundamentet i udkastet til den nye udviklingsstrategi 2019-2030, som regionsrådet i Region Midtjylland i dag godkendte og nu sender i høring. Strategien sætter retning for de regionale udviklingsopgaver inden for fx grøn omstilling, transport, kultur, miljø og uddannelse. 

- Som region skal vi have et udviklingsfokus, hvor vi også er med til at fremme løsninger på store samfundsmæssige og globale udfordringer. Vi er en del af noget større, og det ansvar tager vi på os. Verdensmålene er en oplagt kontekst at tænke alle vores udviklingsopgaver ind i, så vi kan få en attraktiv og bæredygtig region for alle. Det er vores mål, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

Udviklingsstrategien sætter retning for regionale opgaver i forhold til uddannelse og kompetenceudvikling, kultur, landdistrikter, mobilitet, jordforurening, klima, grøn omstilling samt sundhedsinnovation. 

Partnerskaber - et vigtigt omdrejningspunkt

Strategien er blevet til med inddragelse af og input fra en lang række samarbejdspartnere og også fra studerende i regionen i løbet af første halvår 2018. 

- Involveringen er blandt andet et udtryk for vores ønske om, at involvere og blive involveret i udvikling inden for vores områder. Partnerskaber er helt essentielt, når vi skal udvikle og forandre. Og vi vil som region gerne være med som bindeled på projekter på tværs af fag-, myndigheds- og kommunegrænser, understreger Anders Kühnau. 

Et par aktuelle eksempler på den type udvikling er fx Coast to Coast Climate Challenge, hvor der samarbejdes om løsninger inden klimatilpasning, tilblivelsen af Den Midtjyske Teknologipagt, der skal sikre virksomheder de rette kompetencer i fremtiden - og Europæisk Kulturregion, der viderefører det kommunale og regionale kultursamarbejde efter kulturhovedstadsåret Aarhus 2017. 

I alle tilfælde er det regionale samarbejde med kommuner, viden- og uddannelsesinstitutioner, virksomheder, arbejdsmarkedets partner og organisationer et vigtigt element i at opnå gode resultater for borgere og virksomheder i hele landsdelen. 

Den nuværende regionale opgave inden for erhvervsudvikling falder bort 1. januar 2019 som konsekvens af et forlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti om et forenklet erhvervsfremmesystem. Forliget blev indgået i juni, og siden er strategien justeret til at favne den fremtidige regionale udviklingsopgave. 

Fakta om strategien

   

  • Region Midtjyllands udviklingsstrategi 2019-2030 bliver sendt i høring hos en lang række samarbejdspartnere fra den 1. oktober til den 26. november 2018.
  • Udviklingsstrategien 2019-2030 kan ses her: https://link.rm.dk/RUShøring
  • Udviklingsstrategien skal til endelig politisk godkendelse i regionsrådet i januar 2019.
  • Alle regioner har tidligere skulle lave en vækst- og udviklingsstrategi. Når regionerne fra 1. januar 2019 er frataget arbejdet med indsatser for erhvervsfremme og turisme kan regionerne lave en udviklingsstrategi.
  • En udviklingsstrategi har fokus på regionernes opgaver og samarbejder inden for regional udviklings områder. Det vil sige: kollektiv trafik, kulturel virksomhed, uddannelse, miljø, infrastruktur, udvikling i landdistrikterne, natur og rekreative formål, grøn omstilling, klimatilpasning og sundhedsinnovation.