17.09.2018

Claus Brøckner Nielsen, 57 år, er ansat som ny lægefaglig direktør for Hospitalsenhed Midt i Region Midtjylland. Den nye direktør kommer fra et tilsvarende job i Region Nordjylland og har tidligere været ledende overlæge på afdeling for Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Hospitalsenhed Midts nye lægelige direktør har fra første dag i sit nye job et indgående kendskab til sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. I dag er Claus Brøckner Nielsen lægefaglig direktør i Region Nordjylland, men på hans CV står også ni år som ledende overlæge på hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Forhåndskendskab

Midtjysk hospitalsstruktur, kultur og samarbejde er med andre ord kendt stof for Claus Brøckner Nielsen, og det glæder koncerndirektør Ole Thomsen.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi med Claus Brøckner Nielsen ansætter en kompetent, vellidt og stedkendt direktør i spidsen for behandling og forskning i Hospitalsenhed Midt. Hospitalet er i en usædvanlig situation med den nuværende konstituerede ledelse, og ikke mindst derfor er det forhåndskendskab Claus Brøckner Nielsen har med sig af stor værdi, siger Ole Thomsen.

Over 4.000 ansatte

Som lægefaglig direktør får Claus Brøckner Nielsen fra sin tiltrædelse 15. oktober andel i ansvaret for driften af 22 afdelinger og centre på fire regionshospitaler i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive og medansvar for, at Hospitalsenhed Midt udvikler specialiserede sundhedsydelser, hvor patienterne oplever sammenhæng og høj faglig kvalitet. I alt er der 4.150 ansatte.

- Der bliver fra alle sider stillet rigtigt mange krav til sundhedsvæsenet. Jeg tror, at vejen frem er at vi på hospitalerne tænker ”både-og” og uden så mange omsvøb tager ved lære af de ting, der lykkes - og dem, der ikke gjorde, siger Claus Brøckner Nielsen, der helst ser at sorteringen sker uden at der bliver involveret alt for meget bureaukrati eller mødeaktivitet.

Lægefaglig direktør for fire hospitaler

Hospitalsenhed Midt har 4.150 medarbejdere og omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive. Hospitalet har også ledelsen af Diagnostisk Center i Silkeborg og specialiserede funktioner på Hammel Neurocenter og Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

De fire hospitaler har et budget på 2,3 mia. kr. årlig og behandlede i 2017 over 359.000 ambulante patienter og udskrev 52.747 patienter ¬-efter indlæggelse.

10 maratonløb

Claus Brøckner Nielsen bor sammen med sin familie i Risskov ved Aarhus. Fritiden bliver blandt andet brugt på lange løbeture. Målet er at løbe Berlin Marathon 10 gange inden han fylder 60 år. Det niende løb han i weekenden!


Fra Claus Brøckner Nielsens CV

2018 – Lægefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt
2015 – Lægefaglig direktør, Regionshospital Nordjylland
2006– Ledende overlæge, afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital 
2005 – Master of Public Management (MPM), SDU
2005 – Ledende overlæge, hjertemedicinsk afdeling B, Odense Universitetshospital 
2003 - Overlæge Medicinsk-kardiologisk afdeling, Vejle Sygehus 
2003 – Speciallægeautorisation i kardiologi
2000 – Næstformand Foreningen af Yngre Læger

Flere oplysninger