27.09.2018

Per Jørgensen, lægefaglig direktør i Psykiatri og Social i Region Midtjylland, bliver fra 1. januar 2019 cheflæge med særligt ansvar for Human First - et samarbejde om forskning, uddannelse og klinisk praksis mellem Aarhus Universitet, Region Midtjylland og Via University College.

 

- Jeg har gennem 18 år fået lov til at bidrage til planerne for psykiatriens udvikling og være med til at realisere dem. Nu har jeg lyst til arbejde med en anden gammel drøm, nemlig at få forskning, uddannelse og klinisk praksis til at arbejde anderledes tæt sammen, end tilfældet er i dag. Det gælder borgere med både fysiske og psykiske sygdomme. Og det glæder jeg mig oprigtigt til at få mulighed for, siger Per Jørgensen.

 

Han skal bl.a. bistå formandsskabet i Human First og understøtte arbejdet i de programgrupper, der er nedsat af Human Firsts styregruppe.

 

Dermed styrkes samarbejdet med en stærk forskningsmæssig profil. Per Jørgensen har skrevet disputats, udgivet 100 videnskabelige artikler og redigeret 16 bøger om psykiatri. Samtidig har han stor undervisningserfaring bl.a. som lektor. Sammen med Merete Nordentoft fik han i 2006 prisen "Den Gyldne Skalpel" fra Dagens Medicin for arbejdet med at etablere en klinik, der opsporer unge med skizofreni og giver dem et tidligt tilbud.

 

- Per har sat et tydelig præg på både den nationale og regionale dagsorden inden for psykiatriområdet. I hele regionens levetid har han bidraget med en utrættelig og engagereret indsats for at skabe forbedringer for borgere med psykisk sygdom. Han har arbejdet for en tættere sammenhæng mellem psykisk og fysisk sygdom og været en af drivkræfterne bag udarbejdelsen af pakkeforløb i psykiatrien. Samtidig har han været en markant fortaler for afstigmatisering af psykisk sygdom, siger konstitueret regionsdirektør Christian Boel.

 

Koncerndirektør Ole Thomsen byder Per Jørgensen varmt velkommen i Human First: 

- Vi er glade for at få Per med på Human First-holdet. Det er et felt, som vi satser meget på, og jeg er sikker på, at han med sin store ledelseserfaring kan bidrage endog meget positivt, siger koncerndirektør Ole Thomsen.

 

Stillingen som lægefaglig direktør i Psykiatri og Social vil blive slået op snarest. 

Human First

Human First er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Region Midtjylland og Via University College. Samarbejdet arbejder på at styrke forsknings- og uddannelsesindsatsen både på professions- og universitetsuddannelserne på sundhedsområdet. Samtidig er der fokus på, hvordan forskning, uddannelse og praksis spiller sammen og beriger hinanden.

 

De kommende tre år har samarbejdet fokus på disse områder:

 • Sygdomme og skader i hjernen
 • Mennesker med rehabiliteringsbehov
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse og de praktiske uddannelsesforløb

Læs mere om Human First: www.rm.dk/sundhed/faginfo/forskning/human-first/

 

Flere oplysninger

 • Konstitueret regionsdirektør Christian Boel (om psykiatrien): Tlf. 2374 9162
 • Koncerndirektør Ole Thomsen (om Human First): 
  Tlf. 2146 9807
 • Lægefaglig direktør Per Jørgensen: 
  Tlf. 2066 3384