21.09.2018 - opdateret med nye regler 20.11.2018

OBS! *Tidsbegrænsning 1 time per nov. 2018 
Læs de aktuelle parkeringsregler her

Den 1. oktober træder nye parkeringsregler i kraft på Regionshospitalet Viborg på baggrund af regionsrådets beslutning den 27. september 2017. De nye regler skal sikre, at patienter, pårørende og ansatte kan parkere på hospitalets parkeringspladser, når de har en tid på hospitalet, skal besøge en indlagt person eller skal på arbejde. 

De nye parkeringsregler betyder, at det er muligt for patienter og pårørende at parkere på hospitalets parkeringspladser i op til 3 timer *(ændret til 1 time) ad gangen. Regionsrådet besluttede dette, så tidsbegrænsningen er i overensstemmelse med parkeringsreglerne i Viborgs midtby. Hvis man har brug for parkering i længere tid end 3 timer*(ændret til 1 time), skal man registrere sin bils nummerplade på en tablet i den hospitalsafdeling, man har ærinde i. 

Hospitalet har installeret tablets i alle afdelinger, og ved hospitalets parkeringspladser er der opsat nye skilte, der forklarer reglerne. 

Slut med at lede forgæves efter en parkeringsplads

Parkeringspladserne ved Regionshospitalet Viborg har igennem længere tid været udfordret af, at folk, der arbejder andre steder omkring hospitalet, har brugt hospitalets parkeringspladser. Ligesom viborgensere bosat i midtbyen har benyttet parkeringshusene uden at have ærinde på hospitalet.

Derfor har patienter, pårørende og ansatte i perioder måtte køre forgæves rundt ved hospitalet for at lede efter en fri parkeringsplads. Og mange har været nødsaget til at finde alternative parkeringsmuligheder længere væk. 

- Den nye parkeringsløsning skal sikre, at vores patienter, pårørende og ansatte altid kan finde en parkeringsplads på hospitalet. Det er ikke hensigtsmæssigt, at de skal bruge unødig tid på at køre forgæves rundt og lede efter en plads. Nogle patienter kommer for sent til deres tid på hospitalet, og det hænger ikke sammen med det nøje tilrettelagte program, hospitalet har. Derfor glæder vi os nu over den nye parkeringsløsning, siger Thomas Balle Kristensen, der er konstitueret hospitalsdirektør på Hospitalsenhed Midt, som Regionshospitalet Viborg hører under. 

Særlige regler for nogle patientgrupper

De patienter, der kommer ofte på hospitalet, har mulighed for at henvende sig til den afdeling, de er tilknyttet, så de ikke dagligt eller ugentligt skal registrere deres bil. Det gælder eksempelvis patienter, der er i dialyse flere gange om ugen, og patienter med visse kroniske sygdomme. 

De ansatte på Regionshospitalet Viborg skal registrere deres bils nummerplade en enkelt gang. Så får de en elektronisk parkeringstilladelse, der gælder under deres ansættelse på hospitalet.  

Regionshospitalet Viborg har indgået en parkeringsaftale med APCOA PARKING omkring parkering og parkeringskontrol på parkeringspladserne, der tilhører Regionshospitalet Viborg. Parkeringskontrollen vil blive udført af EuroPark Parkeringskontrol.

Hvis man overtræder de nye regler og parkerer på en af hospitalets p-pladser længere tid end 3 timer *(ændret til 1 time) uden at registrere sin bil, så er konsekvensen, at parkeringskontrollen udsteder en parkeringsbøde til bilens ejer. 

Yderligere oplysninger

  • Mette Toftdahl, servicechef, Hospitalsenhed Midt: 2381 523