26.09.2018

Snart vil al kræftbehandling i Aarhus være samlet på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Tirsdag blev et 10 tons tungt apparat til strålebehandling kørt ind på hospitalet.

Det 10 tons tunge stråleapparat var det første af fem, som flytter ind i det nybyggede hospital i Skejby. Leveringen af stråleapparaterne er samtidig første skridt imod, at Kræftafdelingen på hospitalet i Nørrebrogade flytter til det nye hospitalsbyggeri i Skejby 1. marts 2019.

Når Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital bliver samlet i Skejby, vil al strålebehandling foregå med topmoderne apparatur. Det eksisterende stråleafsnit i Skejby råder over fire stråleapparater, og de vil blive opgraderet, så teknologien på alle apparater er ens.

- Det bliver en stor gevinst for såvel patienter som personale, at vi kommer til at have en afdeling med ens maskiner, der alle er udstyret med den nyeste teknologi, siger Mette Skovhus Thomsen, cheffysiker på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

- Det vil øge fleksibiliteten og effektiviteten i dagligdagen til gavn for patienter og personale.

Aarhus Universitetshospital dækker alle discipliner inden for strålebehandling og for visse højtspecialiserede behandlinger varetages også behandling af patienter fra andre regioner i Danmark.

I alt er der indkøbt fem nye stråleapparater til den sammenflyttede kræftafdeling på Aarhus Universitetshospital. De fem apparater vil blive leveret og installeret af det medikotekniske firma Varian Medical Systems i løbet af efteråret og vinteren 2018/2019. Herefter skal personale fra Kræftafdelingen foretage en række tekniske målinger for at sikre, at de kommende patienter på de nye apparater får netop den behandling, som er planlagt. Samtidig skal de eksisterende apparater også opgraderes i løbet af vinteren. 

Fakta

  • Fra marts 2019 vil Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital være samlet i det nye hospitalsbyggeri i Skejby. Den del af Kræftafdelingen, der i dag ligger på hospitalet på Nørrebrogade, flytter til Skejby. Den anden del af Kræftafdelingen bor allerede i dag i Skejby.
  • Den sammenflyttede kræftafdeling vil have i alt ni stråleapparater. Hertil kommer to apparater, som er placeret i en satellitfunktion i Herning.
  • Der vil blive givet ca. 53.000 strålebehandlinger om året på Aarhus Universitetshospital.
  • Ca. halvdelen af alle kræftpatienter får strålebehandling på et tidspunkt i deres behandlingsforløb. Enten som led i deres primære behandling for sygdommen eller senere som lindrende behandling.

Yderligere oplysninger