18.09.2018

Forretningsudvalget i Region Midtjylland fik i dag, tirsdag 18. september 2018, en redegørelse om to fratrædelser på Hospitalsenhed Midt. Et samlet Forretningsudvalg tog orienteringen om personalesagen til efterretning.

I kølvandet af personalesagen er der blevet sat fokus på ledelsesmæssige udfordringer, herunder samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

Forretningsudvalget ser med alvor på disse ledelsesmæssige udfordringer. Jacob Stengaard Madsen har gennem de seneste 3 år leveret en stor indsats i Region Midtjylland, men Forretningsudvalget finder, at der skal en anden profil til at lede regionen fremover.

Der er indgået en gensidig aftale om, at Jacob Stengaard Madsen fratræder.

Koncerndirektør Christian Boel konstitueres som regionsdirektør, med forbehold for regionsrådets godkendelse. Stillingen slås op hurtigst muligt, og frem til ansættelsen af en ny regionsdirektør vil Region Midtjyllands direktion bestå af to direktører, Christian Boel og Ole Thomsen.

Flere oplysninger