25.09.2018 

Kan praktiserende læger og hjemmeplejen arbejde bedre sammen og på den måde undgå unødige indlæggelser? Kan man på tværs af hospital, kommune og lægepraksis arbejde sammen om forebyggelse af demens? Svaret er ja, og det er blandt andet, hvad Regionshospitalet Randers og fire østjyske kommuner har opnået igennem øget samarbejde. 26. september mødes samarbejdspartnerne til en udviklingsdag om det sammenhængende sundhedsvæsen.

Siden 2011 har Regionshospitalet Randers, kommunerne Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov samt praktiserende læger i området arbejdet sammen om, at borgere og patienter får en god og sammenhængende behandling. Medarbejdere og ledere fra alle tre sektorer har mødtes om aktuelle sundhedsproblemstillinger, delt viden om hinandens praksis, udviklet ideer og praktiske løsninger på problemstillingerne og behandlingsforløb til gavn for borgerne.

- Gennem årene er vi lykkedes med at opbygge gode relationer og mål på tværs, der bidrager til en sammenhængende behandling for borgerne. En tæt kontakt mellem læger, kommuner og hospital gør, at vi får et behandlingsforløb, der hænger sammen, og ikke er fragmenteret imellem instanserne. Vi vil nu gøre status på resultaterne og vurdere, om der er noget, vi kan gøre mere af, så vores samarbejde udvikles yderligere, og vi kan blive endnu bedre til at imødekomme borgernes behov, siger Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør, Regionshospitalet Randers.

Gør status og ser fremad

26. september samles sundhedspersonale og ledelse fra hospitalet, kommunerne og læger til en udviklingsdag på Regionshospitalet Randers. Her vil deltagerne fortælle om resultater, samarbejdet har ført med sig, og vurdere udfordringer og potentialer for nye tiltag i samarbejdet.

- Vi skal bruge dagen på at blive klogere på borgernes behov og fokusere på effekten af vores samarbejde på tværs. De gode løsninger, der gavner borgerne, skal vi bygge videre på. Vi vil også kaste et blik fremad og spore os ind på tendenser og udfordringer i fremtidens sundhedsvæsen for at forberede os på at stå endnu stærkere og mere parat i samarbejdet med borgerne, siger Kate Bøgh, social og sundhedsdirektør, Favrskov Kommune.

Deltagerne i udviklingsdagen vil få input til det videre arbejde fra bl.a. professor og sundhedsdebattør Kjeld Møller Pedersen, der gæster dagen og præsenterer sine ideer om udvikling af et lokalt sammenhængende sundhedsvæsen.

Udviklingsdagen holdes den 26. september kl. 9.00-15.30 i auditoriet, Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 9.

Læs mere om det tværsektorielle samarbejde mellem Regionshospitalet Randers, de fire østjyske kommuner og praktiserende læger her: www.sundhedsledere.dk

 

Yderligere oplysninger, kontakt:

  • Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør, tlf.: 2938 5533
  • Jørgen Andersen, direktør, Syddjurs Kommune, tlf.: 2486 5359
  • Kate Bøgh, direktør, Favrskov Kommune, tlf.: 2010 0213
  • Søs Fuglsang, omsorgschef, Norddjurs Kommune, tlf.: 2043 1173
  • Lene Jensen, omsorgschef, Randers Kommune, tlf.: 5156 2201