Video: Regionsrådet har netop godkendt Region Midtjyllands årsregnskab for 2018.

På sundhedsområdet viser resultatet for nettodriftsudgifter et mindreforbrug på 16,3 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 0,07 % af nettodriftsudgifterne på sundhedsområdet.

På Regional Udvikling viser resultatet for nettodriftsudgifter et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

På socialområdet er der et omkostningsbaseret overskud på 0,1 mio. kr.

Med årsregnskabet overholder regionen budgetloven og økonomiaftalen for 2018.

Hospitalernes økonomi er presset, både af de seneste års besparelser, af flytning til nye hospitaler og af store engangsudgifter til flytning. Derfor står regionen fortsat overfor store økonomiske udfordringer i de kommende år, hvor der skal arbejdes med en ny sundhedsaftale med kommunerne, en ny sundheds- og hospitalsplan og en nødvendig omstilling af sundhedsvæsenet.

Se regnskabet her

Video: Se regionsrådets debat om årsregnskabet her