25.04.2019

Stadig færre patienter i psykiatrien oplever at blive lagt i bælte under tvang. Det viser et datatræk, som regionen har foretaget i forbindelse med en orientering af regionsrådet.

Antallet af unikke patienter, der bæltefikseres i psykiatrien, har været faldende i 2018. I løbet af 4. kvartal 2018 blev 117 unikke patienter bæltefikseret en eller flere gange. Det er færre end i perioden 2011-2013, hvor 145 patienter blev bæltefikseret pr. kvartal.

- Det er en meget glædelig udvikling, der langt hen ad vejen kan tilskrives det store arbejde, der bliver lagt af ledere og medarbejdere rundt om i afdelingerne, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Konkrete tiltag har bl.a. været en bedre dialog med patienterne og en mere udstrakt grad af faglige evalueringer, når der har været en episode, der gav anledning til at lægge en patient i bælte. Og så er afdelingerne blevet bedre til at dele viden med hinanden.

- Det har været hårdt arbejde at nå dertil. Ikke mindst fordi det er noget, som medarbejderne skulle finde tid til i en presset hverdag, tilføjer formand for Psykiatri- og socialudvalget Jacob Isøe Klærke.

Den positive udvikling er fortsat i 2019. De to politikere er bevidste om, at der stadig er et stykke vej til, at målsætningerne er opfyldt. Ifølge regionernes aftale med regeringen skal brugen af bæltetvang halveres i forhold til tallene fra 2011-2013.

Flere oplysninger

Anders Kühnau, regionsrådsformand, 23 60 27 68
Jacob Isøe Klærke, udvalgsformand, 26 83 74 96