04.04.2019

Ombygning af operationsgang og dagkirurgi på Regionshospitalet er netop sat i gang. 27,1 millioner kroner fra regionsrådet har banet vejen for projektet, som samler og udvider dagkirurgi og operationsgang til glæde for patienter og personale.

Den nye fælles operationsgang og dagkirurgi skal sikre større fleksibilitet.

-Vi kan bruge alle operationsstuer og faciliteter bedre og lave de bedst mulige forløb ved at samle funktionerne i ét afsnit. Det giver samtidig personalet lettere adgang til at dele viden i dagligdagen på tværs af operationsgang og dagkirurgi, forklarer afdelingssygeplejerske Lotte Niebur fra Center for Planlagt Kirurgi.

Plads til flere operationer

Byggeriet foregår i tre faser. I fase et ombygges en tidligere sengeafdeling til ny fælles modtagelse til operation, opvågning og personalefaciliteter. I fase to og tre bygges nuværende operationsstuer om, og der bygges en ekstra operationsstue, så Center for Planlagt Kirurgi kan udvide antallet af operationer.

- I dag kan der opstå ventetid, fordi vi venter på den rette stue. Når vi samler al operationskapacitet i samme afsnit, kan vi undgå dette, og dermed får patienterne også en bedre oplevelse. Vi får også et blokadeområde, så patienter ikke skal flyttes mellem etager undervejs i deres operationsforløb, forklarer Lotte Niebur.

Den nye operationsgang forventes at stå færdig sommeren 2020.

Yderligere oplysninger

  • Afdelingssygeplejerske Lotte Niebur, Center for Planlagt Kirurgi, Hospitalsenhed Midt, tlf. 7841 6888
  • Ledende overlæge Peter Toft, Center for Planlagt Kirurgi, Hospitalsenhed Midt, tlf. 78 41 6685