05.04.2019

Alle 19 midtjyske kommuner, Region Midtjylland, Praktiserende lægers Organisation og bruger- og pårørendeforeninger er gået sammen i en "Alliance om den nære psykiatri". Ambitionen er at skabe nye og bedre måder at forebygge mistrivsel blandt unge og bedre fælles løsninger for voksne med svær psykisk sygdom.

En bred offentlig-privat alliance vil dæmme op for mistrivsel blandt unge og finde bedre løsninger for voksne med svær psykisk sygdom. Alliancen vil styrke samarbejdet i det nære og lokale med borgeren og om borgeren.  Og ligesom i trafik, der bare glider, vil vi skabe en "en grøn bølge" i behandling og tilbud – så de mennesker, der har behov for hjælp, undgår ventetid og oplever sammenhæng.

Private og offentlige aktører

Alliancen af kommuner, region, praktiserende læger og bruger- og pårørendeforeninger vil påvirke hinanden til at se og skabe helt nye løsninger med borgeren i centrum. Ambitionen med det styrkede bånd mellem parterne er at udvikle en stærk, lokalt forankret psykiatri.

- Vi kan hver især bidrage med ideer, handlekraft og ressourcer til at højne den mentale trivsel blandt børn og unge og styrke samarbejdet om voksne borgere med svær psykisk sygdom, forklarer regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S).

De første initiativer

Alliancen har allerede fået gode input og inspiration fra elever og ansatte på erhvervsskoler, gymnasier, produktionsskoler, DGI, Boligsocialnet og bruger- og pårørendeorganisationer.

- Det har været virkelig givende, og jeg er meget tilfreds med, at alliancen nu er klar til at gå i gang med at udvikle og afprøve konkrete initiativer til gavn for borgerne, siger Torben Hansen (S), borgmester i Randers Kommune og formand for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland.

Lokale samarbejder
Nu skal parterne i lokale samarbejder udvikle og teste forskellige modeller for at finde frem til, hvilke løsninger der bedst muligt understøtter borgeren i sit forløb.

- Psykiske lidelser fylder rigtigt meget i arbejdet med vore patienter og i vores kalender. Som praktiserende læge har vi en tæt kontakt til patienten og kan se, hvor vigtigt det er, at vi har en fælles forståelse for, hvad patienten har brug for, og at alle aktører spiller godt sammen. Vi ser frem til, at vi i alliancen nu er klar til at videreudvikle og teste konkrete initiativer, siger Lise Høyer, formand for Praktiserende Lægers Organisation i Region Midtjylland.

Den nære psykiatri skal udvikles, hvorfor alliancen lige nu blandt andet sætter fokus på et styrket samarbejde om udgående teams, der kan tage ud og møde borgeren i hjemmet, hvis det er der, behovet findes.

Vigtigt fokus på psykiatri

SIND er glade for det forstærkede fokus på borgere med psykiske sygdomme.

- For mig at se, er det virkeligt positivt, at praktiserende læger, kommuner og region samler blikket på de tilbud, de giver til borgere og deres pårørende indenfor den nære psykiatri, siger Leif Gjørtz Christensen, formand for SIND i Region Midtjylland.

Fra Red Barnet er der også opbakning til arbejdet i alliancen.

- Red Barnet bakker op om tættere og tidligere dialog og samarbejde for at forebygge psykisk mistrivsel hos børn og unge. Vi ser frem til et fælles arbejde i alliancen, der sikrer, at børnene ikke falder mellem forskellige indsatser, men oplever den sammenhængende hjælp og støtte, som de har behov for, siger Dorthe Ploug Hansen, national chef i Red Barnet.

Det er ofte netop i samspillet og ved overgangene mellem de forskellige hjælpesystemer, at borgere tabes mellem stolene. Netop derfor sætter et af initiativerne fokus på, at borgere med svær psykisk sygdom, skal have et sammenhængende forløb. Der udvikles derfor på et fælles koncept, hvor region, kommune og almen praksis skal skabe et sammenhængende forløb for borgeren. Dette betyder også, at borgeren og pårørende skal inddrages i højere grad i sit eget forløb.

Fakta

Initiativer, der iværksættes i regi af alliancen:

 • Udvikle og afprøve fælles forpligtende forløb og handleplaner, så der skabes bedre sammenhænge for børn og unge, der henvises til børne- og ungepsykiatrien.
 • Skabe bedre overgange i skiftet fra folkeskole til ungdomsuddannelse for de elever, som er sårbare og mistrives i overgangen til ungdomsuddannelse.
 • Udvikle et koncept, der synliggør sociale misforståelser, og som tager fat om svære emner, som unge oplever som kriser, sorg, ensomhedsfølelse og mindreværd. Konceptet skal være med til at øge bevidstheden om, hvad der er et normalt liv.
 • Sikre, at unge får lettere adgang til hurtig, uformel og uforpligtende hjælp og støtte der, hvor de har deres dagligdag på skoler og ungdomsuddannelser. Det er det, de unge efterspørger.
 • Styrke indsatsen for børn og unge, som ikke har behov for en indsats i børne- og ungdomspsykiatrien, men behov for en intensiv indsats i nærmiljøet med hjælp fra alle alliancens parter.
 • Udvikle og afprøve en samarbejdsmodel for borgere med svær psykisk sygdom. Der er brug for håndholdt indsats, hvor kommune, psykiatri, praktiserende læge og pårørende og andre relevante rykker sammen omkring borgeren i en slags team.
 • Fælles callcenter, som skal vejlede fagpersonale i kommuner, almen praksis og hospitaler om relevante tilbud. 
 • Udvikling af en tværsektoriel samarbejdsmodel, hvor der etableres et team omkring borgeren med det formål at styrke det tværsektorielle samarbejde om de mest udsatte borgere.
 • Styrke samarbejdet om behandlingspsykiatriens udgående teams.
 • Udvikling af IT og kommunikationsløsninger, der har til formål at sikre tværsektoriel elektronisk kommunikation i psykiatrien ved brug af MedCom standarder. 

Flere oplysninger

 • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768, kuhnau@rr.rm.dk
 • Formand for Kommunernes kontaktråd og borgmester i Randers, Torben Hansen (S), tlf. 8915 1000, torben.hansen@randers.dk
 • Formand for Praktiserende Lægers Organisation i Region Midtjylland, Lise Høyer, tlf. 2250 4910 / 8618 4200.
 • Formand for pårørendeforeningen SIND i Region Midtjylland, Leif Gjørtz Christensen, tlf. 20960339, leifgjoertz@yahoo.dk
 • National chef for Red Barnet, Dorthe Ploug Hansen, tlf. 4647 3394 , DPH@redbarnet.dk