12.08.2019

Siden 2009 har Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest, været i front med at opbygge en fælles akutmodtagelse i Hospitalsenheden Vest med en stab af specialister. Nu viser ny forskning, at denne organisering er den bedste for patienterne. 13. august markeres et flot 10 års jubilæum med en præsentation af forskningsresultaterne.

- Et svendestykke uden lige og med stærke ambitioner for fremtiden! Det er, hvad vi markerer 13. august på Regionshospitalet Herning med et ti års jubilæum for en akutafdeling, der var en af de første i landet, lyder det anerkendende fra Henrik Gottlieb Hansen, formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

På Regionhospitalet Gødstrup vil akutafdelingen være kernen i den fælles modtagelse af alle de patienter, der kommer akut til hospitalet; - godt 80.000 om året. - Det lader sig kun gøre qua en politisk fremsynethed og når der en hel organisation og alle specialer er bag, tilføjer lægefaglig direktør i Hospitalsenheden Vest, Jens Friis Bak.

At det er lykkedes at nå så langt er faktuelt en lille stykke danmarkshistorie. Således fik Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest, som det første sted i Danmark et døgndækkende hold af akutlæger ansat i akutafdelingen allerede i 2010.

Og via et unikt samarbejde med Linköping Universitetshospital i Sverige har et hold af uddannelseslæger fra afdelingen været i gang med at uddanne sig til akutmedicinere inden at dette formelt blev et lægefagligt speciale i Danmark i 2018.

Det er denne pionérånd, der fejres den 13. august 2019 kl. 13.00 - 16.00 med en reception, et fagligt oplæg og lidt godt til ganen.

Forskning: modellen virker

Den fælles akutmodtagelse i Hospitalsenheden Vest og i Region Midtjylland er organiseret efter en model, der tjener patienterne bedst.
Det har læge, ph.d. og MBA, Anders Brøns Møllekær fra Akutafdelingen på Hospitalsenheden Vest undersøgt i et stort, interdisciplinært ph.d.-projekt i samarbejde med Center for Akutforskning og ICOA, Interdisciplinary Center for Organizational Architecture, ved Aarhus Universitet.
Som optakt til dagens jubilæumsreception afholder HU-læge i Akutmedicin, Anders Brøns Møllekær et fagligt oplæg om emnet.

Et registerstudie af over 200.000 patientbesøg i Region Midtjylland viser nemlig, at risikoen for at dø indenfor syv dage efter udskrivelse var lavest, hvis patienterne blev diagnosticeret og behandlet i en akutmodtagelse bemandet af speciallæger med et højt akutmedicinsk kompetenceniveau, der var til stede hele døgnet, hvor akutmodtagelsen havde det fulde patientansvar, og hvor koordinering af hvem, der gør hvad, hvornår og hvordan, var systematisk og akutmodtagelsens ansvar.

Netop den organisering var Akutafdelingen og hospitalsledelsen ved Hospitalsenheden Vest med til at søsætte i 2009, hvilket har gjort afdelingen til pioner på udviklingen af det fælles akutkoncept på de fem akutmodtagelser i Region Midtjylland, der alle arbejder hen i mod at opbygge en fast stab af akutmedicinere.

- Resultatet bekræfter, at vi traf det helt rigtige valg for patienternes skyld, da vi for 10 år siden valgte at satse på at opbygge et team af akutspecialister til at tage imod patienterne, siger Jens Friis Bak, som tilføjer, at akutkonceptet er så langt fremme, at patienterne vil blive modtaget af specialister, som har en fuld speciallægeuddannelse i akutmedicin, når den nye fælles akutmodtagelse efter planen åbner på Regionshospitalet Gødstrup i 2020.

Flere oplysninger

  • Formand for Hospitalsudvalget Henrik Gottlieb Hansen (S), tlf. 2129 9726
  • Lægefaglig direktør Jens Friis Bak, tlf. 4093 7985
  • Ledende overlæge Tommy Andersson, tlf. 2492 0212