Gødstrup_helipad_04_2019.jpg

Regionshospitalet Gødstrup som det så ud i foråret. Søndag kan alle interesserede komme helt tæt på byggeriet når der er Åbent Hospital fra kl. 10 til 15. 

 

30.08.2019

Næste sommer begynder en periode med test, kontrol og opstart af Regionshospitalet Gødstrup. Det vurderer Hospitalsenheden Vest, som i en revideret tidsplan til regionsrådet skriver, at patienter, pårørende og personale kan tage de moderne bygninger i brug i marts 2021.

Om 18 måneder kan de første vestjyske patienter og pårørende træde indenfor i fremtidens sundhedsvæsen. Til næste sommer er kranerne pakket væk, og personalet tager derefter fat på at træne en masse nye rutiner, og i marts 2021 bliver dørene åbnet til et stort og moderne hjemsted for behandling af både somatiske og psykiatriske patienter.

Byggeriet af det nye hospital i Gødstrup har været og er fortsat en kompliceret opgave, og både tidsplan og økonomi er flere gange blevet udfordret. Men nu vurderer Hospitalsenheden Vest, som styrer byggeriet for Region Midtjylland, at håndværkerne er så langt, at overblikket er på plads: I juli 2020 begynder kontrol, justering, indkøring og installation af apparatur, og bagefter tager personalet fat på at optræne nye rutiner.

Hidtil har det været forventningen, at hospitalet kunne tages i brug i slutningen af 2020. Med den reviderede tidsplan er den seks uger lange flytteperiode afsluttet ved udgangen af marts 2021.

Det gælder både somatik, psykiatri og forskningscenteret NIDO|danmark.

Regionshospitalet Gødstrup er med over 140.000 m2 et stort og teknisk præget byggeri. Før det kan tages i brug, skal husets kvalitet og mange funktioner være grundigt testet og kontrolleret. Det gælder f.eks. transportrobotter, fuldautomatisk laboratorium og forskellige scannere.

Alt det har Hospitalsenheden Vest søgt at tage højde for i den tidsplan, som i september bliver forelagt regionsrådet i Region Midtjylland.

- Vi har lyttet til vores canadiske rådgiver, HCR (Health Care Relocations), som har flyttet mere end 400 hospitaler på verdensplan. Firmaet peger på, at tidsplanerne risikerer at skride, hvis ikke der bliver sat nødvendig tid af til at rette de bygningsfejl og mangler, som erfaringsmæssigt altid viser sig, siger hospitalsdirektør Poul Michaelsen.

- Hvis vi fastholder indflytning i 2020 kan vi komme til at stå i en situation, hvor vi er nødt til at afkorte træning og instruktion af personalet. Og den situation ønsker vi ikke havne i, understreger hospitalsdirektøren.

På baggrund af eksperternes råd, bliver selve samlingen af hospitaler og psykiatri i Herning og Holstebro skubbet, så der bliver plads til 6 til 8 måneders tætpakket program med test af byggeri, apparatur og nye rutiner fra entreprenørerne afleverer byggeriet og til hospitalet skal stå klar til brug.

- Regionsrådet har fulgt hospitalsbyggeriet tæt, og vi forventer, at entreprenører og rådgivere nu står tæt sammen om at bringe byggeriet det sidste stykke i mål. For der ligger en kæmpegevinst og venter på patienter, pårørende og personale, siger Hospitalsudvalgets formand Henrik Gotlieb Hansen (S).

Tidsplanen for færdiggørelse og ibrugtagning af Regionhospitalet Gødstrup bliver forelagt regionsrådet den 25. september, mens afledte økonomiske konsekvenser bliver behandlet på mødet i oktober.

Fakta

 

Flere oplysninger

  • Hospitalsudvalgsformand Henrik Gotlieb Hansen (S), tlf. 2129 9726
  • Hospitalsdirektør for Hospitalsenheden Vest Poul Michaelsen, tlf. 3017 3826