21.08.2019

En analyse lavet for kommuner og region i Region Midtjylland viser, at psykiatriske patienter ind i mellem bliver genindlagt, hvor det kunne have været undgået, fordi der allerede findes bedre tilbud. Det har Alliancen om den nære psykiatri taget fat om.

En forholdsvis lille gruppe af patienter havde i 2017 mange og gentagne akutte indlæggelser. Langt de fleste (83 %) havde et eller to indlæggelsesforløb, mens en gruppe på 70 patienter var indlagt mindst 11 gange.  Det viser en ny analyse af genindlæggelser i psykiatrien og tværsektorielt samarbejde udarbejdet af DEFACTUM.

Indlæggelse kan sagtens være den rigtige løsning, men tallene rummer også genindlæggelser af patienter, der formentligt havde haft mere glæde af andre tilbud. Det er praktiserende læger, kommuner og Region Midtjylland enige om, og sammen arbejder parterne på at blive bedre til at forebygge gennem et stærkere samarbejde i blandt andet Alliancen for den nære psykiatri.

Eksempelvis er Alliancen på vej med et initiativ om et styrket samarbejde om regionale udgående ambulante teams, hvor regionen, kommunerne og almen praksis arbejder tættere sammen sammen for at undgå at borgerne falder mellem to stole. Indsatsen vil foregå i borgerens eget hjem fx i forbindelse med en udskrivelse, hvor borgeren har brug for en tæt og koordineret indsats i eget hjem.

- Da vi gik sammen i Alliancen om den nære psykiatri, tog vi i fællesskab det første skridt mod bedre behandling, bedre tilbud og færre unødvendige indlæggelser. Nu har vi med analysen et mere klart billede af de ting, der kan spænde ben for at mennesker med psykisk sygdom får den bedste hjælp. Og dem arbejder vi på at løse i Alliancen, siger formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland, Jacob Klærke (SF)

- Alliancen om den nære psykiatri er i sig selv et vigtigt skridt, fordi vi er rykket tættere sammen på tværs af region, kommune, almen praksis og civilsamfund, og derfor nu har et bedre set-up, forklarer Torben Hansen (S), borgmester i Randers Kommune og formand for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland.

I Alliancen for den nære psykiatri arbejdes der generelt med en række initiativer i forhold til psykisk syge borgere, hvor en række af initiativerne bl.a. sætter fokus på en styrket sammenhængende indsats og forløb for borgeren.

Fakta

Læs analysen her

Se alliancens samlede initiativer her

Om Alliancen for den nære psykiatri
Alle 19 midtjyske kommuner, Region Midtjylland, Praktiserende lægers Organisation og bruger- og pårørendeforeninger er gået sammen i en "Alliance om den nære psykiatri". Ambitionen er at skabe nye og bedre måder at forebygge mistrivsel blandt unge og bedre fælles løsninger for voksne med svær psykisk sygdom.

Læs om alliancen her

Flere oplysninger

  • Formand for Psykiatri & Socialudvalget i Region Midtjylland, Jakob Klærke (SF), tlf. 2683 7496, jacob.klaerke@rr.rm.dk
  • Formand for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland, borgmester i Randers, Torben Hansen (S), tlf. 4093 1025
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådsmedlemmer