19.12.2019

Socialtilsyn Midt har truffet endelig afgørelse i tilsynssagen mod Specialområde Autisme. Specialområdet får et skærpet tilsyn, og sammen med det følger en frist på tre måneder til at gennemføre kompetenceudvikling i konflikthåndtering og to måneder til at opfylde fem andre påbud.

Afgørelsen er desuden betinget af, at regionen lukker og genstarter afdelingerne Højskolebakken i Skals og Thorning samt Rugmarken og Bækketoften i Hedensted. Det vil sige, at regionen sideløbende med afviklingen vil søge om at få bostederne godkendt i en ny form.
Det er en krævende proces, hvor det på ingen måde er givet på forhånd, at Socialtilsyn Midt vil godkende bostederne.

Arbejdet med at få handleplanerne omsat til den daglige virkelighed på bostederne vil blive fulgt tæt af ledelsen. Til det formål ansættes tre ekstra viceområdechefer, der skal være fysisk til stede på specialområdets afdelinger, hvor de vil bakke den lokale ledelse op.

De lokale ledelser bliver yderligere bakket op af et særligt forbedringsteam for hver afdeling med lokale medarbejdere og kvalitetskonsulenter fra specialområdets tværgående administration. Forbedringsteamene skal bidrage til skabe en forbedringstankegang i hele specialområdet.

Endelig får specialområdet en udvidet kvalitetskontrol, der skal holde øje med effekten af de igangsatte handleplaner. Afdelingsledere, kvalitetskonsulenter og områdeledelsen vil herefter blive orienteret hurtigt om kvalitetsbrister i organisationen, som kræver handling.

Sideløbende med forbedringsindsatsen arbejder regionen på at lave en ny struktur, så bostederne fremover kan blive godkendt enkeltvis. Det betyder, at hvis Bækketoften, Rugmarken og Højskolebakken ikke kan få en ny godkendelse, så får det ikke betydning for den videre drift af de øvrige botilbud på autismeområdet.

Samtidig har specialområdet en tæt dialog med borgere, pårørende, kommunerne og Landsforeningen Autisme.


De seks påbud lyder (i forkortet form):

  1. Specialområdet skal gennemføre kompetenceudvikling i konflikthåndtering.

  2. Specialområdet skal implementere kompetenceudviklingen i konflikthåndtering.Der skal laves en handleplan. 

  3. Specialområdet skal implementere reglerne om magtanvendelse. Der skal laves en handleplan.

  4. Specialområdet skal sikre, at de forebygger vold og overgreb. Der skal laves en handleplan.

  5. Specialområdet skal sikre, at borgerne mødes af medarbejdere med de fornødne kompetencer. Der skal laves en handleplan.

  6. Specialområdet skal sikre borgernes sundhed og trivsel. Der skal laves en handleplan.