12.12.2019

Et nyt forskningsprojekt ved Dagkirurgien på Regionshospitalet Horsens sigter mod at gøre kikkertoperationer i hoften morfinfri med helt nye nerveblokadeteknikker.

En indledende kvalitetsundersøgelse sandsynliggør, at de nye typer nerveblokader smertelindrer mere effektivt end morfin. Samtidig har de langt færre bivirkninger.

Morfin bruges i dag som smertestillende middel i forbindelse med mange operationer, desværre med talrige bivirkninger såsom kvalme, svimmelhed og stor risiko for kronisk morfinafhængighed. Derfor jagter forskere verden over smertelindrende alternativer til morfin efter kirurgi.

På Regionshospitalet Horsens har anæstesiologer og ortopædkirurger samarbejdet om den første kvalitetsundersøgelse af to nye typer nerveblokaders smertelindrende virkning efter kikkertoperation i hoften. Undersøgelsen antyder kraftigt, at hver type nerveblokade har god smertelindrende effekt. Det ser endda ud til, at virkningen bliver endnu stærkere, når de to typer nerveblokader anvendes samtidigt.

Resultaterne fra kvalitetsundersøgelsen skal nu efterprøves og dokumenteres i et ph.d.-projekt.

- Fordelen ved nerveblokaderne er, at de går ind og blokerer lige præcis de nerver, som giver patienten smerter efter operationen. Virkningen er ifølge vores kvalitetsundersøgelse så effektiv, at mange patienter helt kan undvære morfin umiddelbart efter operationen. De bliver både smertefri og fri for morfinbivirkninger, siger overlæge Christian Jessen, som står bag det nye ph.d.-projekt.

- Derudover blokerer de nye nerveblokadetyper kun smertenervefibrene men skåner muskelnervefibrene. Resultatet er, at patienterne kommer hurtigere på benene, så de kan begynde at træne uden risiko for at falde og komme til skade. Og vi ved fra anden forskning, at lige præcis tidlig mobilisering er helt afgørende for at opnå det bedste langsigtede behandlingsresultat efter en operation i hoften, siger Christian Jessen. 

Forebygger slidgigt og større hofteoperationer

Det nye ph.d.-projekt har fokus på smertelindring i forbindelse med kikkertoperationer i hoften – de såkaldte hofteartroskopier, idet lige præcis den type operationer er i kraftig vækst.

- Vi kikkertopererer også mange yngre patienter i hoften for at afhjælpe begyndende slidgigt forårsaget af indeklemning, siger overlæge i ortopædkirurgi Bent Lund fra Regionshospitalet Horsens.

 

- En kikkertoperation kan ofte udskyde eller helt fjerne behovet for en ny hofte. Vi udfører derfor mange kikkertoperationer på både unge og ældre patienter med henblik på at undgå eller udskyde en stor og kompliceret hofteoperation med et langt genoptræningsforløb, forklarer Bent Lund.

Ph.d.-projektet gennemføres hen over de næste seks år og i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital samt Dagkirurgien under Bedøvelse, Operation og Intensiv ved Regionshospitalet Horsens.

Det består af tre videnskabelige undersøgelser, hvor de to nye typer af nerveblokader - sammen og hver for sig - testes i forhold til smertelindring og eliminering af behov for morfin efter hofteartroskopi.

Ph.d.-projektets titel: Can nerve blockade improve ambulatory pain management after hip arthroscopy? Assessment of new peripheral nerve block techniques focusing on selective sensory blockade without motor.

Fakta

  • Dagkirurgien på Regionshospitalet Horsens er et af landets største inden for sammedags-operationer og kikkertundersøgelser. 
  • Her gennemføres dagligt operationer i f.eks. skulder, hofte, knæ, hænder og fødder, gynækologiske operationer, operationer i mave- og tarmregionen og kikkertundersøgelser af mave, tarm og luftveje. 
  • Der gennemføres ca. 7.300 operationer og 13.500 kikkertundersøgelser om året i Dagkirurgien på Regionshospitalet Horsens.
  • Hofteartroskopier er en forholdsvis ny metode taget i brug for ca. 20 år siden. Der gennemføres nu godt 800 hofteartroskopier om året i Danmark. Knap 200 af operationerne foregår på Dagkirurgien på Regionshospitalet Horsens.

Yderligere oplysninger

Christian Jessen, overlæge, funktionsleder Dagkirurgien, ph.d. studerende, CHIJSS@rm.dk, Tlf. 7842 5339