10.12.2020

Regionsrådet i Region Midtjylland er bekymret over, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger til sammenhængende indsats på akutområdet kan ende med at forhindre Regionshospitalet Silkeborg i at modtage en stor gruppe akutte visiterede medicinske patienter.

Sundhedsstyrelsen har sendt nye anbefalinger for en sammenhængende indsats på akutområdet i høring hos blandt andre Region Midtjylland. Regionen er enig med Sundhedsstyrelsen i, at der bør være klare retningslinjer for, hvilke patienter der skal indlægges, og hvor de skal behandles.

Væsentligt færre akutte patienter

- Det er godt og helt i tråd med den måde, vi ønsker at gøre tingene på, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Men sammen med det øvrige regionsråd er regionsrådsformanden bekymret over, at Sundhedsstyrelsen i sin anbefaling nummer 20 i udkastet skriver, at "der kun undtagelsesvist, og kun for visiterede patientgrupper til fagligt velbegrundede funktioner som for eksempel opblussen af kendt kronisk sygdom kan modtages patienter akut på specialsygehuse".

- Vi er bekymrede, fordi vi ønsker at Regionshospitalet Silkeborg også fremover skal kunne modtage akut syge, visiterede medicinske patienter, som det sker i dag, siger Anders Kühnau.

Dominoeffekt for Hospitalsenhed Midt

Han mener, Sundhedsstyrelsen bør ændre formuleringen. Dels fordi det fungerer godt, at hospitalet i Silkeborg i dag modtager akutte visiterede medicinske patienter alle hverdage mellem kl. 8 og 17. Dels fordi ændringer kan få mange og utilsigtede konsekvenser for både patienter og medarbejdere.

- Konkret vurderer Hospitalsenheden Midt, at der er risiko for afledte konsekvenser for medicinske patientforløb i Viborg og Silkeborg og for intensivfunktionen begge steder. De ændringer kan igen få betydning for nogle af de kirurgiske patientforløb. Vi risikerer med andre ord en dominoeffekt, siger Anders Kühnau, der understreger, at det ligger det samlede regionsråd på sinde, at det eksisterende tilbud og den eksisterende modtagelse kan fortsætte i Silkeborg.

Fakta

Flere oplysninger