Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland indstiller, at der afsættes 1,3 mio. kroner næste år til at forsætte samarbejdet i Europæisk Kulturregion med alle kommunerne i regionen.

Samarbejdet mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i Europæisk Kulturregion virker. Sådan lyder konklusionen fra Udvalget for Regional Udvikling, der på sit møde den 4. december indstillede, at regionen bruger 1,3 mio. kroner af de regionale udviklingsmidler på samarbejdet i 2020. Regionsrådet behandler indstillingen endeligt på sit møde 18. december.

Europæisk Kulturregion blev skabt i begyndelsen af 2018 som en fortsættelse af det gode samarbejde mellem regionen og kommunerne, som stod bag Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Den første periode af samarbejdet var to-årig og nærmer sig nu sin afslutning.

- Samarbejdet i Europæisk Kulturregion har i de første to år af projektets levetid bevist, at det giver rigtig god mening at stå sammen om kulturlivet. Når vi løfter i flok, kan vi opnå meget mere, end vi kan hver for sig. Det kommer både kulturinstitutionerne, kunstnerne og borgerne i hele regionen til gode, siger Jørgen Nørby (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling.

Europafokus og nyt kulturforum

Både Region Midtjylland og alle kommunerne i regionen er enige om at fortsætte samarbejdet. Den kommende nye strategi for Europæisk Kulturregion vil især fokusere på at styrke det europæiske udsyn samt på at skabe et årligt kulturforum for kulturinstitutioner, -aktører og politikere.

- Ved at samarbejde forbedrer vi kulturens udviklingsvilkår. Det prioriterer vi højt i Region Midtjylland, og med Europæisk Kulturregion sikrer vi kompetenceopbygning og vidensdeling – både internt i regionen og på tværs af landegrænser, siger Flemming Knudsen (S), næstformand for Udvalget for Regional Udvikling.

Fakta:

  • Europæisk Kulturregion er et samarbejde mellem Region Midtjylland og alle 19 kommuner i regionen, som sammen skabte Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.
  • Samarbejdet finansieres på den måde, at hver kommune biddrager med en krone per borger per år, og Region Midtjylland bidrager med samme beløb. Det giver i alt projektet et budget på 2,6 mio. kroner årligt. Herudover varetager Region Midtjylland sekretariatsfunktionen og administrationen af samarbejdet.
  • I løbet af Europæisk Kulturregions første to år har projektet blandt andet budt på en regional kulturfestival med knap 500 store og små aktiviteter spredt over hele regionen.
  • Læs mere om Europæisk Kulturregion på kulturregion.dk og besøg projektets Facebookside på www.facebook.com/Kulturregion.

Flere oplysninger

  • Formand for Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V), tlf. 2945 5261 / norby@rr.rm.dk
  • Næstformand for Udvalg for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S), tlf. 2021 8423 / knudsen@rr.rm.dk
  • Kontorchef for Sundhedsinnovation, Kultur og Uddannelse Henrik Lodberg, tlf. 2325 3813 / Lodberg@ru.rm.dk
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer.