18.02.2019

Alle patienter, som er blevet henvist til undersøgelse eller behandling, skal have en tid straks og oplyses om deres rettigheder

Hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital har erfaret, at nogle af de patienter, som er blevet henvist til operation på Aarhus Universitetshospital, ikke har fået et brev med oplysning om en operationstid og om deres rettigheder. I stedet er disse patienter blevet indkaldt hen ad vejen, efterhånden som der er opstået ledige operationstider. Fremgangsmåden er i strid med Sundhedsloven, og der kan være tilfælde, hvor denne praksis kan have betydet længere ventetid for patienten. En korrekt information ville ikke i sig selv have givet en tidligere operationstid på AUH, men evt. mulighed for operation på et andet hospital har ikke været tydelig.

- Det er uacceptabelt, at disse patienter ikke har fået et brev indenfor 8 dage med en operationstid og oplysning om deres rettigheder, som reglerne kræver. Der er tale om en lille del af de 85.000 patienter, som hvert år bliver opereret på Aarhus Universitetshospital, og patienterne er ikke blevet glemt. Men vi beklager, at de ikke er blevet booket og har fået brev, som de har krav på, og vi er i fuld gang med at rette op på det, siger hospitalsdirektør Poul Blaabjerg.

Lige nu drejer det sig om ca. 1.800 operationspatienter, som ikke straks har fået en operationstid, og som hospitalet nu er i gang med at booke og indkalde til operation. For nogle af disse patienter er hospitalet ved at afklare, om der kan skabes operationskapacitet til dem andre steder, eller om deres behandling er omfattet af aftaler med privathospitaler, med henblik på at finde ud af, om de kan behandles hurtigere på et andet hospital. Operationsbooking og breve til disse patienter afventer denne afklaring. Samtidig er Hospitalsledelsen ved at afklare, om den samme praksis er brugt overfor patienter henvist til fx undersøgelse eller medicinsk behandling.

- Vi har dannet os et overblik over omfanget og bedt afdelingerne om hurtigst muligt at sende breve til de berørte patienter med operationstid og oplysning om deres rettigheder. Ca. 1.100 af operationspatienterne har på nuværende tidspunkt modtaget brevet, og vi regner med at komme helt i bund i løbet af de næste to uger, siger Poul Blaabjerg.

Yderligere information