27.02.2019

Stressforsker Ligaya Dalgaard fra Arbejdsmedicin i Herning vil bidrage til tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv med nyeste viden om stress og arbejdsliv.

I slutningen af 2018 nedsatte en række stressforskere og praktikere tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv. Tænketankens formål er bl.a. at give forskningsbaserede forslag til, hvordan vi som samfund kan fremme trivslen i arbejdslivet.

Èt af tænketankens medlemmer er psykolog og ph.d. Ligaya Dalgaard fra universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest. Hun fortæller, at hendes interesse for stressforskningen bl.a. udspringer af de patienter, der kommer til klinikken:

- Jeg er gået ind i arbejdet i tænketanken, fordi jeg synes, det er vigtigt, at forskningsperspektivet er repræsenteret i debatten om arbejde og stress. Samtidig er det også en spændende opgave at få lov til at samarbejde om forslag til forbedring med andre, der forsker og arbejder inden for området.

Ligaya Dalgaard forsker aktuelt i, hvordan det går patienter, der tidligere har været sygemeldt med stress. Samtidig forsker hun i forebyggelse af stress, både på person- og organisationsniveau. Læs mere om Ligaya Dalgaard på hendes profil på Aarhus Universitet.

Flere oplysninger