12.02.2019

Nyt stort fremskridt i hjerteklapbehandling betyder, at nu kan også hjerteklapper i højre hjertehalvdel behandles via en blodåre i lysken.

På Aarhus Universitetshospital har de første tre patienter i Norden nu fået repareret en utæt hjerteklap mellem højre forkammer og højre hjertekammer med små klips, som lægerne sætter ind gennem et kateter i lysken. Teknikken er skånsom, og patienterne kan se frem til et liv med færre symptomer. Lægerne håber, at behandlingen også vil give patienterne længere overlevelse.

Flere og flere patienter med forsnævrede eller utætte hjerteklapper tilbydes i dag en kateterbaseret behandling fremfor en åben hjerteoperation. Igennem de seneste år er stadig flere patienter med hjerteklapsygdomme i venstre hjertehalvdel som aortastenose (forsnævret aortaklap mellem venstre hjertekammer og hovedpulsåren) og mitralklapinsufficiens (utæt mitralklap mellem venstre hjertekammer og venstre forkammer) blevet tilbudt kateterbaseret klapbehandling med gode resultater.

I modsætning til hjerteklapsygdomme i venstre hjertehalvdel har der hidtil været mindre fokus klapsygdomme i højre hjertehalvdel herunder tricuspidalklapinsufficiens (uæt tricuspidalklap mellem højre forkammer og højre hjertekammer). Men gennem de seneste år har der blandt hjertelæger været en stigende interesse og erkendelse af, at patienter med betydende tricuspidalklapinsuffiens kan have svære hjertesvigt-symptomer, som er forbundet med en øget sygelighed og dødelighed. Hyppigheden af denne hjerteklapsygdom forventes i de kommende år at øges betragteligt af flere årsager, bl.a. som følge af flere ældre patienter.

Hidtil har der været en vis tilbageholdenhed med tilbyde patienter, hvis eneste hjertesygdom er tricuspidalklapinsuffiens, en åben hjerteoperation, fordi patienterne ofte er ældre med andre sygdomme eller er tidligere hjerteopererede. Begge forhold øger risikoen for alvorlige komplikationer ved en åben hjerteoperation.

I et samarbejde mellem afdelingerne for Hjertesygdomme og Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi på Aarhus Universitetshospital er der nu gennemført de første succesfulde behandlinger med kateterbaseret hjerteklap behandling (via lysken) med lukning af tricuspidalklapinsufficiens hos foreløbig tre patienter. Behandlingen består i et reparere den utætte hjerteklap med små klips, som sættes i de områder af klappen, hvor den er mest utæt.

Tricuspidalklipsningen, som nu er gennemført på Aarhus Universitetshospital, er den første af sin slags i Danmark og faktisk også i Norden. Behandlingen er baseret på et tæt internationalt samarbejde med professor J. Schofer fra Albertiner Heart Center i Hamborg, Tyskland. Behandlingen forventes også påbegyndt på Odense Universitets Hospital ved overlæge Karsten Veien, som har deltaget i de første behandlinger i Aarhus.

Den nye hjerteklapbehandling åbner op for en række nye perspektiver for patienter med betydende tricuspidalklapinsuffiens, hvor medicinsk behandling ikke er tilstrækkelig.

- Patienterne kan nu behandles med en skånsom teknik og med udsigt til færre symptomer og formentlig også en bedre overlevelse, siger professor dr.med. Steen Hvitfeldt Poulsen.

Udredningen, behandlingen og efterfølgende opfølgning af patienter med betydende tricuspidalklapinsuffiens varetages på Aarhus Universitetshospital af et særligt team af hjertelæger fra afdelingen for Hjertesygdomme, heriblandt afdelingslæge ph.d. Jesper K. Jensen, overlæge ph.d. Vibeke G. Rasmussen, professor dr.med. Steen Hvitfeldt Poulsen samt overlæge dr.med. Henrik Jensen fra Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi.

Yderligere oplysninger: