18.02.2019

Regionshospitalet Horsens tager 19. februar 2019 imod den første patient i det nye hospitalsbyggeri 'Nye Nord'. Indflytningen skal forbedre forholdene for patienter og personale samt gøre det muligt at gennemføre flere planlagte bygge- og moderniseringsprojekter, som skal føre akuthospitalet op til nutidige standarder.

Kirurgisk Sengeafsnit bliver det første hospitalsafsnit, som tager imod patienter i det godt 10.000 kvadratmeter store 'Nye Nord'. Det sker tirsdag den 19. februar.

Derefter flytter yderligere fem afsnit én for én ud i 'Nye Nord', og i løbet af foråret 2019 vil det nye hospitalsbyggeri være i fuld drift med nye operationsstuer, intensiv, opvågning, klinikker og to etager udelukkende med sengestuer.

- Med Nye Nord kan vi tilbyde patienter, pårørende og personale nye og mere tidssvarende rammer med bl.a. enestuer og gode ergonomiske forhold. Samtidig er vi godt på vej til at sikre Horsens store nok rammer til også i fremtiden at kunne rumme alle patienter på den bedst mulige måde, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Regionshospitalet Horsens modtager primært patienter fra optageområdet Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg, hvor indbyggertallet er et af Danmarks hurtigst voksende. 'Nye Nord' skal derfor også på sigt gøre det muligt at udrede og behandle endnu flere patienter.

Operationsstuer godkendt til brug

Hospitalets kliniske personale, byggeorganisationen og afdeling for Service og Teknik har de seneste måneder haft travlt med at gøre det nye hospitalsbyggeri helt klar til brug med bl.a. udstyr og inventar.

De fem nye operationsstuer bestod allerede i januar de nødvendige partikeltests og mikrobiologiske målinger – og det med meget fine resultater. Derfor er stuerne godkendt til brug, og de første operationer vil efter planen blive gennemført i marts 2019 samtidig med, at det helt nye afsnit 'Operation og Opvågning' går i drift.
Afsnittene, som flytter ud i 'Nye Nord', vil efter planen modtage lidt færre patienter på flyttedagene. Kapacitetsniveauet vil være det samme som i ferieperioder.

En del af en større rokade

Når 'Nye Nord' er i fuld drift, kan renoveringen af hospitalets højhus og anden udvidelsesfase af Akutafdelingen gå i gang.

Ligeledes giver indflytningen til det nye byggeri plads til, at hospitalets fødeafsnit kan flytte sammen med Afsnit for Mor og Barn i 'Kvindehuset'. Samtidig udvides antallet af barselspladser og fødestuer.

- 'Nye Nord' er det største af de indbyrdes afhængige bygge- og moderniseringsprojekter, som er planlagt på hospitalet frem mod 2025. Derfor er det en stor milepæl på vejen hen imod et tidssvarende akuthospital med alle moderne faciliteter til udredning og behandling af akutte og planlagte patienter, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen.

Nybyggeriet på Regionshospitalet Horsens blev godkendt af Regionsrådet i 2015, og første spadestik blev taget i september 2016.

Fakta om indflytningen til Nye Nord:

  • Tirsdag d. 19. februar: ’Kirurgisk Sengeafsnit’ flytter fra plan 4 i højhuset (destination A8) til niveau 3 og 4 i Nye Nord (destination B4 og B5).
  • Torsdag og fredag d. 21-22. februar: ’Sengeafsnit for Kvindesygdomme’ og ’Klinik for Kvindesygdomme’ flytter fra kvindehuset (destination D2) til niveau 3 i Nye Nord (destination B4).
  • Tirsdag d. 12. marts: ’Intensiv’ og ’Opvågning’ flytter fra plan 2 i højhuset (destination A8) til niveau 2 i Nye Nord (destination B3 og B2).
  • Tirsdag d. 19. marts: ’Operationsgangen’ flytter fra niveau 2 og ud på niveau 2 i Nye Nord (destination B2).
    Destinationer henviser til de nye anvisninger, patienterne får i deres indkaldelsesbreve, og som der også skiltes til på hospitalet.

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768
  • Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, Regionshospitalet Horsens, tlf. 2120 4844