04.02.2019

Regionsrådet efterspørger input fra borgere og virksomheder før gennemgribende revision af råstofplan. Fokus er på placering af nye graveområder, retningslinjer for indvinding samt bæredygtighed og genanvendelse af ressourcer.

Regionsrådet efterlyser nu idéer og forslag til den kommende råstofplan 2020 fra borgere, virksomheder og organisationer. Det sker som led i en revision af den gældende råstofplan (2016), der bl.a. anviser, hvor der kan graves efter råstoffer som sand, grus og ler i Region Midtjylland.

Regionsrådet godkendte i sidste uge et debatoplæg, og fra i dag, 4. februar og frem til 3. april 2019 er der åbent for input via hjemmesiden www.råstofplan2020.rm.dk

- I dag arbejder vi med nogle råstofgraveområder, der er udlagt for mange år siden, og derfor ser vi på, om de områder stadig er de rigtige i forhold til behovet. Samtidigt ønsker vi en gennemgribende revision, med inddragelse af borgerne lokalt, så vi kan hente de nødvendige råstoffer med så få konsekvenser som muligt for mennesker, miljø og klima, siger formand for Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland Jørgen Nørby (V).

Bæredygtighed i centrum

Netop bæredygtighed er centralt i idé- og debatoplægget, der tager udgangspunkt i en række hovedspørgsmål. Bl.a. hvordan cirkulær økonomi kan tænkes mere ind i råstofplanlægningen, og hvordan transporten af råstoffer kan minimeres.

- I dag transporteres råstoffer i gennemsnit 60 km på lastbil med slid på vejene og stor klimabelastning til følge. Det skal vi minimere fx ved at grave tættere på det sted, hvor råstofferne skal anvendes. Samtidigt skal vi i det hele taget undersøge, hvordan vi kan tænke i en mere bæredygtig anvendelse af råstofferne, siger næstformand i Udvalg for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S). 

Vil kæmpe for kompensation

Et andet vigtigt fokus i den kommende revision af råstofplanen er efterbehandlingen af graveområder. Her viser både erfaring og forskning, at tidligere råstofgrave kan udvikle sig til naturskønne områder med høj biodiversitet. Regionen ønsker at udvikle retningslinjer for efterbehandling, der medvirker til dette, og derned til at tidligere råstofgrave kan skabe værdi for samfundet.

Regionsrådet ønsker samtidigt bedre muligheder i råstofloven for at kompensere borgere, der kommer i klemme som naboer til en råstofgrav. Dette kræver dog ny lovgivning fra Christiansborg.

- Der er desværre nogle eksempler på, at boligejere bliver fanget midt i et råstofgraveområde, og derfor får svært ved at sælge deres ejendom. Vi skal grave efter råstoffer, og vi er nødt til at gøre det der, hvor råstofferne er. Men det er ikke rimeligt, at folk bliver stavnsbundet på den måde uden mulighed for at få kompensation. Det vil vi arbejde for, at gøre Folketinget opmærksomme på, siger udvalgsformand Jørgen Nørby.

Flere oplysninger

  • Formand Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V), tlf, 2945 5261, mail. jorgen.norby@rr.rm.dk
  • Næstformand Udvalg for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S), tlf, 2021 8423 mail, flemming.knudsen@rr.rm.dk
  • Kontorchef, Råstoffer, Rolf Johnsen, tlf. 2962 0830, mail. rolf.johnsen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer