04.02.2019

Samtlige STX-rektorer i Østjylland er sammen med Region Midtjylland igen blevet enige om en måde at fordele de kommende elever lokalt. Nu beder de igen ministeren godkende lokale fordelingsregler for elever fra beboelsesområder med en overvægt af fagligt og pædagogisk udfordrede elever.

Sidste år fik de østjyske gymnasier i "Fordelingsudvalg ØST" dispensation til lokale regler. Målet var at fordele STX-ansøgere fra de uddannelsesfremmede områder (de "kombinerede udlejningsområder") i Aarhus mere jævnt på byens syv gymnasier.

Dispensationen var etårig, og gymnasierne fik nej til en forlængelse. Undervisningsministeren gav dog mulighed for, at fordelingsudvalget i begrænset omfang kan søge om at få lokale fordelingsregler. Kravet er, at reglerne tager hensyn til faglige og pædagogiske udfordringer. 

Gymnasieelever

Arkivfoto. Sidste år søgte 1.929 unge ind på STX på de syv gymnasier i Aarhus by.  Foto: Niels Åge Skovbo

Ønsker mindre skæv elevfordeling 

Nu er alle rektorerne og regionen igen blevet enige om lokale fordelingsregler og har søgt ministeren om ny dispensation.

- Rektorerne er enige, og vi håber meget, at ministeren vil se velvilligt på den nye ansøgning. Det er et forsøg på at gøre noget i forhold til polariseringen i Aarhus-området, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

Med den nye aftale forventer gymnasierne at kunne fortsætte arbejdet for en mere jævn fordeling, selvom aftalen formentlig ikke vil berøre nær så mange ansøgere som sidste år.

Om nye regler for elevfordeling

   

  • Reglerne er en ændring af sidste års KUO-regler for elevfordeling. De er enstemmigt godkendt af de 15 STX-rektorer og de to regionsrådsmedlemmer i Region Midtjyllands Fordelingsudvalg ØST.
  • Et gymnasium med mere end 15 procent ansøgere fra de 11 uddannelsesfremmede områder kan aktivere aftalen.

Fakta

   

  • Fordelingsudvalg ØST er et af i alt fire fordelingsudvalg i Region Midtjylland. Udvalget består af de 15 rektorer fra: Grenaa Gymnasium, Rønde Gymnasium, Randers Statsskole, Paderup Gymnasium, Favrskov Gymnasium, Silkeborg Gymnasium, Skanderborg Gymnasium, Odder Gymnasium, Aarhus Tech, Viby Gymnasium og HF, Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, Egaa Gymnasium, Risskov Gymnasium og Århus Statsgymnasium.
    I udvalget er regionsrådet repræsenteret ved to medlemmer - for perioden 2018-21 Hanne Roed (R) og Jakob Rixen (I). 

  • I alt 11 områder i Aarhus har i perioden 2011-2019 været på listen over "kombinerede udlejningsområder" (KUO), som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet hvert år offentliggør en liste over. Disse områder har mindst 1.000 beboere, og mindst 40 pct. af beboerne mellem 18-64 år er uden for arbejdsmarkedet (Se kort s. 3).

  • De 11 "kombinerede udlejningsområder" er:
    Gellerupparken/Toveshøj, Bispehaven, Håndværkerparken, Skovgårdsparken, Langkærparken, Trigeparken, Rosenhøj, Frydenlund, Vorrevangen, Nøddeskrænten/Skådeparken og Vejlby Vest. 

  • De syv gymnasier, der ligger i Aarhus er: Aarhus Tech, Viby Gymnasium og HF, Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, Egaa Gymnasium, Risskov Gymnasium og Århus Statsgymnasium.