04.02.2019

Region Midtjyllands økonomi er landet på den rigtige side af stregen via solid økonomistyring. Regionen overholder både budgetlov og økonomiaftalen.

På sundhedsområdet er forbruget 16,3 mio. kr. mindre end budgetteret i 2018.

- Det er glædeligt at økonomien samlet set balancerer, hvilket den kun gør fordi alle i det daglige prioriterer skarpt. Det er vigtigt at understrege, at der fortsat er store økonomiske udfordringer på vores hospitaler, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Økonomien er i løbet af året forbedret, så det sidst på året har været muligt at indgå færre leasingaftaler og rykke planlagte indkøb fra 2019 til 2018. Presset på regionens økonomi bliver derfor mindre i år og årene til og med 2028.

Regionen har brugt 0,1 mio. kr. mindre end budgetteret på Regional Udvikling. Også på dette område har regionen overholdt sin andel af aftalen med regeringen og budgetloven.

På Socialområdet ventes økonomien at balancere i 2018.  Medregnet overførsler fra tidligere år viser regnskabet et overskud på 21,8 mio. kr.

Fakta

  • På baggrund af regnskabet, der er udgiftsbaseret, laves et færdigt årsregnskab for Region Midtjylland. Regnskabet for 2018 behandles politisk på regionsrådets møde i april 2019.
  • På sundhedsområdet kommer Region Midtjylland ud med et overskud på 16,3 mio. kr. i 2018 ud af en samlet økonomi på ca. 24 mia. kr.
  • Regnskabet for Regional Udvikling balancer stort set i 2018.
  • Socialområdet ventes i balance i 2018.  
  • Region Midtjyllands andel af aftalen med regeringen og budgetloven er dermed overholdt.

Flere oplysninger