21.02.2019 

Region Midtjyllands 19 kommuner klarer sig godt både nationalt og internationalt i kampen for at øge andelen af vedvarende energi i stikkontakter, transport, industri og varmeforsyning. 

Nye tal for energiforbruget i de 19 midtjyske kommuner viser, at vi nærmer os den ambitiøse målsætning om 50 pct. grøn energi i 2025. Opgørelsen er af forbruget i 2017, og den viser en andel af vedvarende energi (VE) på 42,2 pct.

Dermed placerer regionen sig flot set i forhold til landsgennemsnittet på 34,2 pct. og EU-gennemsnittet på 17,4 pct. vedvarende energi. Samtidigt bidrager Region Midtjylland til Danmarks femteplads på top10-listen over EU-lande med størst VE-andel i energiforbruget.

Udviklingen i vedvarende energi

Tallene stammer fra den årlige kortlægning af energiforbruget, som regionen har lavet for kommunerne siden 2006. Dengang var VE-andelen på 23 pct.

- Regionsrådet har med vilje sat et ambitiøst mål på det her område, og udviklingen viser, at det ikke var et urealistisk mål. Vi er lykkedes med at fastholde en god fart i omstillingen, også selv om de lavest hængende frugter er ved at være plukket, siger formand for regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V).

Klar topscorer

Den positive udvikling bygger bl.a. på massive investeringer i vindkraft samt i omstilling fra naturgas og kul til vedvarende energi i mange forsyningsselskaber. Denne omstilling er fortsat i gang mange steder - blandt andet i forbindelse med det EU-støttede REFER-projekt, hvor regionen samarbejder med 24 fjernvarmeselskaber om grønne investeringer.

Dermed vil der i de kommende år blive rykket rundt på den indbyrdes liste over de mest grønne kommuner. Topscoreren bliver der dog næppe rykket ved: Samsø har således en andel af vedvarende energi på mellem 70,8 og 84,7 pct. alt efter opgørelsesmetode.

- Der er i sagens natur forskel på kommunerne. Både af historiske årsager i forhold til energiforsyningen og på grund af for eksempel erhvervssammensætning. Det afgørende er, at alle 19 kommuner sammen med regionsrådet er enige om vigtigheden af en grøn dagsorden. Samlet set kan vi kun være tilfredse med de nye tal, men det betyder ikke, at vi kan slappe af, for der er stadig et stykke til mål, siger næstformand i Udvalget for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S).

Andel af vedvarende energi

Bredere klima-fokus

De årlige opgørelser af VE-andelen indgår i arbejdet med strategisk energiplanlægning. Her samarbejder regionen tæt med kommuner, vidensinstitutioner og virksomheder om at øge vidensniveauet og sikre fremdrift for et mere klimavenligt energiforbrug.

Det arbejde får ikke mindre vægt med den nye regionale udviklingsstrategi, der har FN's verdensmål som ramme, og hvor bæredygtig udvikling er et af fire strategispor.  Se de enkelte kommuners VE-andel her.