08.01.2019

Region Midtjyllands akutte patienter er blandt landets mest tilfredse. Det viser en ny undersøgelse.

Patienterne er meget tilfredse med den behandling, de får på akutklinikker og akutmodtagelser i Region Midtjylland. Det viser deres svar i den femte udgave af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, LUP Akutmodtagelse.

Fra 2017 til 2018 er tilfredsheden med behandlingen steget i næsten alle egne af regionen.

- Jeg hæfter mig ved at patienttilfredsheden stiger, når de akutte funktioner samles omkring akutafdelingen, som vi gør i vores mange nybyggerier, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Patienterne på Aarhus Universitetshospital er bl.a. mere tilfredse med information om ventetiden efter hospitalet i maj tog sin nye akutafdeling i Skejby i brug.

Patienterne i regionen roser især personalet for at lytte, når de beskriver deres sygdom eller skade, og svarer, at de i stigende grad oplever, at den mundtlige information er forståelig.

Ventetiden opleves stadig for lang

Mange patienter svarer, at de ikke finder ventetiden fra de ankommer til de bliver undersøgt acceptabel i akutmodtagelser og akutklinikker. Patienterne savner også svar på, hvor længe de skal vente og hvordan ventetiden udvikler sig, mens de venter.

- Det skal vi rette op på, siger Anders Kühnau.

Læs nyheder fra dit lokale hospital her

 Fakta

  • Akutmodtagelser er døgnåbne afdelinger med egen ledelse og både ambulante og indlagt patienter. Akutklinikker har oftest kun åbent i dagtimerne og modtager kun let tilskadekomne patienter.
  • LUP Akutmodtagelse 2018 er delt i akutmodtagelser og akutklinikker og opgjort på lands-, regions- og hospitalsniveau.
  • Region Midtjyllands resultater er baseret på svar fra 1285 patienter (1089 fra akutmodtagelser og 196 fra akutklinikker).
  • Undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Sundheds og Ældreministeriet.
  • Link til resultaterne på landsplan www.patientoplevelser.dk/lupakmod18/

Flere oplysninger