08.01.2019

Henover efteråret har der været godt gang i byggeriet af nye pavilloner på det socialpsykiatriske bosted Tangkær i Ørsted. Torsdag 10. januar indvies de 10 nye boliger.

Pavillonerne er en del af Tangkærs socialpsykiatriske botilbud for voksne med komplekse og svære psykiske lidelser. Pavillonerne består af to værelser, køkken og handicapvenligt badeværelse.

Udvidelsen sker efter ønske fra flere kommuner, der har efterspurgt pladser til en gruppe af borgere, som Tangkær i forvejen har en stor ekspertise i at tage sig af. Boligerne er således næsten fuldt belagt.

Områdechef Heinz Jacob byder velkommen kl. 14.00 og derefter fortæller afdelingsleder Martin Pedersen om pavillonerne, hvor der også vil blive serveret en let anretning.

Fra kl. 14.30 vil pavillonerne blive vist frem af personalet.

De tre af pavillonerne har været i drift siden august 2017, og de resterende syv pavillonerne står nu klar.

Indvielsen finder sted i Midtpunktet på Sygehusvej 31, 8950 Ørsted.


Flere oplysninger

  • Heinz Jacob, områdechef, tlf. 7847 7081