02.01.2019

Phuong Le Reisinia er ansat som ny lægefaglig direktør for Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Hun kommer fra et job som centerchef på Psykiatrisk Center Glostrup. Den nye direktør har både stor ledererfaring og har frem til sit jobskifte været en del af en akut udrykningstjeneste som psykiatrisk læge.

Psykiatri og Socials nye lægefaglige direktør har fra første dag i sit nye job et indgående kendskab til det at være leder i psykiatrien. I dag er Phuong Le Reisinia centerchef ved Psykiatrisk Center Glostrup. Hun har stor erfaring med forandringsledelse og har med sig i bagagen også flere års ansættelse i psykiatrien i Region Midtjylland. Senest som afdelingslæge på Klinik for unge med skizofreni på det psykiatriske hospital i Risskov.
På CV'et står også et tidligere lederjob som klinikchef på Psykiatrisk Center Glostrup og en ekspertuddannelse i retspsykiatri.

Den helt rigtige faglighed
Derfor er det også en helt tryg konstitueret regionsdirektør, Christian Boel, der byder Phuong Le Reisinia velkommen.

- I et stærkt ansøgerfelt skilte Phuong Le Reisinia sig ud. Hendes faglige kompetencer og flotte professionelle resultater taler for sig selv. Hun har et stort drive og en lyst til at gøre en forskel. Derfor ser jeg frem til samarbejdet og glæder mig på både psykiatrien og socialområdets vegne, fortæller Christian Boel.

- Phuong Le Reisinia har bevist i sine tidligere ansættelser, at hun er både dygtig og erfaren, når det handler om at lede en organisation i forandring. Derfor var hun også den rigtige kandidat. Med psykiatriens udflytning fra Risskov til Skejby, en ny psykiatri på vej i Gødstrup, et øget samarbejde med kommunerne om den nære psykiatri og et stærkt fokus på borgernes sundhed på socialområdet, er jeg sikker på, at personalet får den rigtige lægefaglige direktør, siger regionsdirektøren.

Ambitiøs og patienterne i centrum
Phuong Le Reisinia lægger vægt på, at hun i sit virke har patienterne og borgerne i centrum. Og at det er vigtigt, at der er højt til loftet, når det handler om faglighed, udvikling og kreativitet hos personalet.

Den ny lægefaglige direktør glæder sig til at begynde, og hun har høje mål for, hvad hun og den øvrige ledelse skal i de kommende år:

- Jeg vil arbejde fokuseret på at få forskning og klinik til at spille mere og bedre sammen for at opnå en endnu bedre patientbehandling. Det bliver spændende at arbejde målrettet for en øget og bedre ambulant indsats, effektivisering af udrednings- og behandlingsforløb samt bedre sammenhæng ved sektorovergange. Vi skal levere en helhedsoplevelse til vores patienter, siger Phuong Le Reisinia.

Den nye lægefaglige direktør tiltræder senest 1. april 2019 og overtager stillingen efter Per Jørgensen, der fremover skal være cheflæge med særligt ansvar for Human First - et samarbejde om forskning, uddannelse og klinisk praksis mellem Aarhus Universitet, Region Midtjylland og Via University College.

Phuong Le Reisinia indgår i psykiatri- og socialledelsen sammen med Tina Ebler, direktør for Psykiatri og Social, Ann-Britt Wetche, socialdirektør og sygeplejefaglig direktør Claus Lassen Graversen.

 

CV og kontaktoplysninger

Fra Phuong Le Reisinias CV:

  • 1998-2004: Speciallæge i psykiatri
  • 2004-2007: Afdelingslæge i OPUS, deltids Ph.D studerende
  • 2004-2007: Specialiseret psykoterapeut i kognitiv adfærdsterapi – godkendt vejleder/supervisor
  • 2008-2013: Lægelig leder af DPC Nørrebro, Psykiatrisk Center København
  • 2009- d.d.: Overlæge i Præhospitale Akut Beredskab, Udrykningstjenesten i Region Hovedstaden
  • 2010-2013: Master of Public Governance, CBS
  • 2014-2016: Ekspertuddannelse i retspsykiatri
  • 2013-2016: Klinikchef, Psykiatrisk Center Glostrup

• 2017- d.d.: Centerchef, Psykiatrisk Center Glostrup

• 2018: DTU Business, lederuddannelse i samarbejde med UC Berkeley


Flere oplysninger

  • Phuong Le Reisinia, kommende lægefaglig direktør, tlf.: 2380 1171
  • Tina Ebler, direktør i Psykiatri og Social, tlf: 2785 4484 / tinebl@rm.dk