25.01.2019

23 repræsentanter for midtjyske virksomheder, region, kommuner og uddannelsesinstitutioner skal sikre fælles retning i kampen for fremtidens kompetencer. 

Torsdag mødtes Region Midtjyllands "Rådet for Fremtidens Kompetencer" for første gang for at drøfte fremtidens løsninger på uddannelses- og kompetenceområdet. Rådet blev nedsat i 2018 af regionsrådet, og målet er at sikre de midtjyske borgere adgang til den viden og de evner, som bliver efterspurgt i fremtiden.

Rådet er sammensat af 23 repræsentanter på tværs af uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og offentlige organisationer. Det afløser de tre instanser: Uddannelsesrådet, Det Midtjyske kompetenceråd og MEA's (Midtjyske Erhvervsakademi) Akademiråd. Dette skaber en både forenklet og styrket rådsstruktur i Region Midtjylland.

- Rådet for Fremtidens Kompetencer samler de vigtigste aktører på det her område i samme rum. Det sikrer, at vi som politikere får velfunderede faglige input, og at vi alle trækker i samme retning i forhold til at sikre de rette kompetencer i fremtiden, hvilket er en af de helt store udfordringer for både virksomheder og samfund, siger formand for Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Jørgen Nørby (V).

Rådet for Fremtidens Kompetencer har 23 medlemmer fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og organisationer samt fra kommuner og region.

Rådet for Fremtidens Kompetencer har 23 medlemmer fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og organisationer samt fra kommuner og region.

Bredt fokus på kompetencer

Udover at rådgive de regionale politikere og sikre sammenhæng i de forskellige indsatser på området skal rådet sikre fortsat fremdrift for den Midtjyske Teknologipagt. Her er fokus på at sikre flere med tekniske og naturvidenskabelige kompetencer (STEM) i Midtjylland

Rådet arbejder dog bredt med kompetencer på tværs af fag, brancher og sektorer – herunder ikke mindst i forhold til at medvirke til bedre samspil mellem de tre politikområder erhverv, uddannelse og beskæftigelse. Det er der behov for, mener, Birte Jacobsen, direktør på Scandic Silkeborg og repræsentant for Dansk Erhverv i Rådet for Fremtidens Kompetencer.

- Jeg repræsenterer virkeligheden som den ser ud i virksomhederne, og derfor giver rådet rigtig god mening for mig. Vi skal bruge hinanden til at blive klogere på fælles løsninger. For eksempel til at få flere erhvervsuddannede og blive endnu bedre til inklusion af både udenlandske kollegaer og danskere med handicap, hvilket er noget, der har stor betydning i min branche, siger Birthe Jacobsen.

Også fra uddannelsessiden, lyder der glæde over en god start på arbejdet i det nye råd. Rektor på Risskov Gymnasium, Gitte Horsbøl fremhæver således, at der bred enighed om vigtigheden af diskussionen – såvel som vigtigheden af at fastholde et bredt fokus på kompetencer.

- Mit fokus er selvfølgelig at sikre gode og relevante uddannelsesmuligheder for de unge, også om 10 år. Skal vi løse det, bliver vi nødt til at arbejde sammen på tværs. Her har dagens møde vist, at vi faktisk er bemærkelsesværdigt enige – også om, at der ikke kun er brug for STEM-kompetencer, men også de kreative og de humanistiske, siger Gitte Horsbøl.

Mette Højborg kultur- og erhvervsdirektør i Holstebro Kommune, og en af seks kommunale repræsentanter i rådet, fremhæver ligeledes det tværgående fokus.

- Rådet er en vigtig mulighed for at have dialogen på tværs af brancher og på tværs af perspektiver. På den måde sikrer vi det fælles billede af udfordringerne, der er nødvendigt for at skabe fælles løsninger, siger hun. 

Fakta

  • Rådet for Fremtidens Kompetencer rådgiver regionsrådet inden for uddannelses- og beskæftigelsesområdet bidrager samspil mellem de relevante aktører på området.
  • Rådet får bl.a. til opgave at prioritere analysearbejdet forud for indsatser for uddannelse- og kompetenceudvikling
  • Derudover skal rådet medvirke til, at den virksomhedsopsøgende indsats på uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsområdet koordineres.
  • Endelig skal rådet sikre fremdriften af den midtjyske teknologipagt.

Flere oplysninger

  • Formand for regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V), tlf. 2945 5261, norby@rr.rm.dk
  • Næstformand Udvalg for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (A), tlf. 2021 8423, knudsen@rr.rm.dk
  • Udviklingsdirektør i Regional Udvikling, Region Midtjylland, Kim Kofod Hansen, tlf. 2043 4304, kofod.hansen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer 

 

  •