Store illustrationer af naturområder omkring Viborg, Silkeborg og Salling skal gøre det nemmere for patienter og pårørende at finde vej på det nye akutcenter ved Regionshospitalet Viborg.

Tange Sø, Søhøjlandet, Hald Sø og Fur Klint er nogle af de lokale naturområder, som kommer til at pryde væggene i det nye akutcenter på Regionshospitalet Viborg. Her vil store illustrationer af naturområderne supplere skilte, kort og anden vejvisning som en del af den finde vej-strategi, der fremover skal hjælpe patienter og pårørende med at finde vej på de 25.500 nye kvadratmeter.

- Det er vigtigt for os, at vores patienter og pårørende føler sig trygge og velkomne på hospitalet. Og det kan de bedst, hvis de ikke skal bruge en masse kræfter på at finde rundt. Derfor har vi valgt at benytte os af de virkemidler, der gør det nemmest at finde vej – blandt andet visuelle pejlemærker, der gør det mere umiddelbart og intuitivt at orientere sig i bygningen, siger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen. 

Udsmykning frem for abstrakt kunst

Ud over de fire nævnte naturområder vil også Gudenåen, Almind Sø, Kongenshus Hede, Sindbjerg og Stoubjerg, Ø Bakker og Hald Ege Skov blive en del af det nye akutcenter med billeder af krondyr, isfugle og harer og naturelementer som søer, enge, skove og klinter. De udvalgte naturområder bliver omsat til tematiserede tapeter og værker, der guider patienterne på vej til venterum, trafikale knudepunkter og forbindelsesveje.

Det er Århus-firmaet Artspot, der har fået opgaven med at udsmykke væggene i det nye akutcenter. Og selv om alle billederne får tilføjet et ekstra sanseligt og stofligt element, så de ikke blot fremstår som ubearbejdede affotograferinger, så bliver der ikke tale om abstrakt eller provokerende kunst, understreger indehaver Lisbeth Henriksen.

- Vores mål er at tilføre hospitalet en æstetisk dimension, som samtidig kan understøtte god wayfinding på hospitalet. Det er jo sjældent, man kommer på et hospital af lyst – derfor har vi bestræbt os på at lave en udsmykning, der ikke virker for voldsom men kan være med til at lette stemningen lidt eller fungere som et let samtaleemne, fortæller Lisbeth Henriksen.

Finde vej-strategi på alle matrikler

De visuelle pejlemærker er en del af Hospitalsenhed Midts nye finde vej-strategi, som indføres på alle enhedens fire hospitaler i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive.

Den nye finde vej-strategi leder patienter og pårørende fra punkt til punkt, så man kun skal koncentrere sig om én information ad gangen. Patienter og pårørende ledes først til et bestemt p-areal, som har et nummer, derefter til rette indgangsdør benævnt med bogstav, derefter rette elevator identificeret med en farve og til sidst til slutdestinationen på et bestemt sengeafsnit eller klinik.

Samtidig sikrer strategien, at al finde vej-information er den samme, uanset om patienter og pårørende læser skilte, kigger på hjemmesiden eller i deres indkaldelsesbreve.

Flere oplysninger 

  • Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen,
    tlf. 7844 1002 / 3038 7193
  • Kommunikations- og sekretariatschef Kristine Stange, tlf. 7811 1111