31.01.2019

Region Midtjylland bekæmper forurening i tæt dialog med kommuner og borgere. I 2019 planlægges undersøgelser på ca. 140 grunde, der potentielt er forurenede, og undersøgelser af 60 kendte forureninger. Samtidig laves afværgeprojekter på 20 lokaliteter.

Beskyttelse af mennesker, grundvand og natur mod skadelige virkninger af jordforurening. Det er det overordnede mål for det regionale arbejde på jordforureningsområdet og således også for den "Indsatsplan for jordforening 2019", som regionsrådet netop har vedtaget.

Planen har fokus på at styrke overblikket over risikoen fra pesticidforureninger samt på at skabe tryghed for borgere, der bor på forurenede grunde – herunder med konkret forureningsbekæmpelse på 20 grunde. Her oprenses forureningen, eller den afskærmes, så truslen mod mennesker og miljø minimeres.

- Jordforurening handler om at håndtere fortidens synder, og det er en omkostningstung opgave, der kræver et godt overblik og et godt samarbejde lokalt, så vi kan prioritere midlerne til de mest alvorlige forureninger. Det overblik sikrer jordforureningsplanen, siger formand for regionsrådet Anders Kühnau (S)

De værste først

Region Midtjylland har gennem en årrække kortlagt jordforurening, og der er tale om en stor igangværende opgave. I regionen er der ca. 3.400 forurenede grunde, mens 5.200 grunde er vurderet som muligt forurenede.  Udvælgelsen af grunde til undersøgelse og afværgeindsats sker ud fra princippet "de værste først" samt ud fra hensyn til geografi, grundvand og arealanvendelse. De grunde, hvor regionen laver en indsats i 2019 er udvalgt efter høring af de midtjyske kommuner.

- Det er desværre ikke muligt at undersøge og fjerne alt forurening fra jorden i et hug. Derfor prioriterer vi i dialog med kommunerne og ud fra faglige hensyn, hvor vi skal anvende midlerne, så vi bedst muligt beskytter grundvandet og skaber tryghed for borgerne, siger Anders Kühnau.

Stor, større, størst 

Sideløbende med undersøgelses og afværgeindsatsen har Region Midtjylland i 2019 desuden fokus på de store generationsforureninger på Harboøre Tange i Vestjylland: Cheminovas fabriksgrunde og Høfde 42. Her arbejder virksomhederne Krüger og Fortum med forsøgsprojekter med ny teknologi til rensning af jord fra Høfde 42. Begge forsøg afsluttes i løbet af 2019.

En anden større opgave i år er oprensningen af forureningen fra et tidligere renseri i Boulstrup i Odder Kommune. Her påbegyndes oprensningen i første kvartal af 2019, og den ventes at koste ca. 10 mio. kroner. Forureningen er spredt på over 2.000 m2, og den truer det primære drikkevandsmagasin i området. Derfor besluttede regionsrådet i 2018, at den skulle prioriteres.

- Det er et eksempel på, at regionsrådet har fokus på forurening, der truer vores grundvand. Jeg er glad for, vi nu får ryddet op i Boulstrup, siger regionsrådsformanden.

Find hele Indsatsplan for jordforurening 2019 her.

Foruden de mere end 200 forureningsundersøgelser og afværgeindsatser er de såkaldte generationsforureninger på Harboøre Tange et vigtigt fokus for Region Midtjylland i 2019. Bl.a. færdiggøres to forsøgsprojekter, som tester ny teknologi til at fjerne forureningen.

Foruden de mere end 200 forureningsundersøgelser og afværgeindsatser er de såkaldte generationsforureninger på Harboøre Tange et vigtigt fokus for Region Midtjylland i 2019. Bl.a. færdiggøres to forsøgsprojekter, som tester ny teknologi til at fjerne forureningen.

Fakta

  • Region Midtjylland har sammen med de øvrige regioner ansvaret for den offentlige indsats overfor jordforurening i Danmark.
  • Jordforurening stammer typisk fra virksomheder, som gennem tiden har brugt forskellige typer af kemikalier.
  • I Region Midtjylland kender vi ca. 3400 forurenede grunde, mens ca. 5200 grunde er vurderet til at være muligt forurenede.
  • Region Midtjylland vil i 2019 have særligt fokus på indsatsen for at beskytte grundvandet mod forurening, herunder ved at styrke overblikket over risikoen fra pesticidpunktkilder
  • Indsatsen sker i tæt samarbejde med kommuner og vandforsyninger.
  • Derudover har regionen særligt fokus på at skabe afklaring og tryghed for borgere, der bor på eller i umiddelbar nærhed af forurenede eller muligt forurenede grunde

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768 mail. kuhnau@rr.rm.dk