Fra venstre afdelingslæge Kaare Meier, professor Jens Christian H. Sørensen og afdelingslæge Mikkel Mylius Rasmussen omkring det nyindkøbte apparat til cryoneurolyse (foto: Lise Fitting).

30.01.2019

Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har modtaget en bevilling på 7,3 millioner kroner til forskning i kroniske lændesmerter med behandlingen cryoneurolyse.

Afdelingslæge Mikkel Mylius Rasmussen og professor Jens Christian Hedemann Sørensen, Neurokirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, har modtaget 7,3 millioner kroner fra Sundhedsstyrelsens Satspuljemidler til at forske i behandling af patienter med kroniske lændesmerter med metoden cryoneurolyse.

Ved cryoneurolyse-behandlingen fryser man patienternes små led i lænderyggen. Frysningen ødelægger de små smertetråde, der fører smertesignalerne op fra lænderyggen. Dette ses typisk ved f.eks. slidgigt i ryggen.

Projektet udføres i samarbejde med to andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital: Bedøvelse og Operation ved afdelingslæge Kaare Meier og professor Lone Nikolajsen samt Fysio- og Ergoterapiafdelingen ved professor Maurits van Tulder.

- Med forsøget ønsker vi at afklare, hvorvidt der er en terapeutisk effekt på patienter med kroniske lændesmerter, fortæller afdelingslæge Mikkel Mylius Rasmussen.

- Hvis cryoneurolyse har en gavnlig effekt, vil det være en gevinst i sig selv for patienterne og have potentiale til et paradigmeskifte i behandlingen af lave lændesmerter som et lille indgreb med en lav risiko og til en overkommelig pris.

Patientrekrutteringen forventes at gå i gang i forsommeren 2019.

Yderligere oplysninger

  • Mikkel Mylius Rasmussen, afdelingslæge, Neurokirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, tlf. 7846 3469 eller e-mail: mikkrasm@rm.dk