Region Midtjylland, egnens kommuner og praktiserende læger har sammen sat retningen for de vigtigste sundhedsinitiativer i Sundhedsaftalen 2019-2023, der nu sendes i høring.

Aftalen bygger videre på et i forvejen stærkt og udviklingsorienteret samarbejde mellem de praktiserende læger, alle 19 kommuner og regionen i regi af Sundhedskoordinationsudvalget.

- Vi går alle meget op i, hvordan vi kan hjælpe den enkelte borger til et sundere liv. Vi har især fokus på forebyggelse, ældre borgere og den nære psykiatri, og vi er allerede godt på vej med en rygestopaftale, siger Henrik Fjeldgaard, regionsrådsmedlem og formand for Sundhedskoordinationsudvalget.

Ambitiøse og konkrete mål

Rygning er valgt, fordi rygere i gennemsnit dør ca. 10 år før ikke rygere og har færre gode leveår. Sundhedskoordinationsudvalget vil også sikre bedre og mere koordineret hjælp tæt på borgerne, så de syge ældre får det rigtige tilbud fra start og unødige akutte indlæggelser undgås.

Børn og unges mentale sundhed skal også have et løft. Desuden skal voksne borgere med svær psykisk sygdom hjælpes bedre.

Hvordan det skal ske, skal borgere, pårørende, netværk, frivillige og foreninger tages med på råd om.

- Vi har valgt at fokusere på udvalgte områder, hvor vi i fællesskab kan løfte sundheden og skabe mere sammenhængende forløb for patienterne. Udvalget har især været berørt af, at så mange unge i en sundhedsprofil oplyser, at de har det mentalt dårligt. I det hele taget forventer vi, at sundhedsaftalen kan medvirke til at øge den mentale sundhed, siger Ib Lauritsen, borgmester Ikast-Brande Kommune og næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget.

Hjælp på nye måder

Endnu et mål i Sundhedsaftalen er, at hjælpen skal understøtte borgerne gennem fx tilbud om brugerstyring og telemedicinske løsninger, så mere udredning, behandling og pleje kan foregå tæt på eller i eget hjem.

Et godt grundlag

Det tætte samarbejde om udarbejdelsen af aftalen kommenteres også af PLO-Midtjylland (Praktiserende Lægers Organisation).  

- De spor, som vi sammen har peget på i Sundhedsaftalen, fylder rigtigt meget i almen praksis, og vi har derfor også supplerende budt ind med et indspark fra de praktiserende læger til det videre arbejde med den konkrete udmøntning af Sundhedsaftalen, siger Lise Høyer, formand for PLO-Midtjylland.

Fakta

  • Sundhedskoordinationsudvalget er nu klar med en høringsversion af Sundhedsaftalen 2019-2023.

Find den her: http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/sundhedsaftalen-2019-2022/

  • Høringsperioden løber til 1. marts 2019, hvorefter aftalen skal godkendes i byrådene og regionsrådet inden ikrafttræden 1. juli 2019.
  • Sundhedsaftalen danner den formelle ramme om samarbejdet i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer, med det fælles mål at sikre høj ensartet kvalitet og patienttilfredshed. Aftalen dækker et bredt og komplekst opgavefelt og omfatter borgere i alle aldre på både det somatiske og psykiatriske område.

Flere oplysninger