01.07.2019

Kommuner, læger og regionen har sammen sat retningen for det fælles sundhedssamarbejde frem mod 2023.

Regionsrådet og kommunerne har netop godkendt Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen sætter rammen for de næste års sundhedssamarbejde mellem de 19 midtjyske kommuner, de praktiserende læger og regionen.

Visioner er fælles: mere lighed i sundhed, tilbud på borgerens præmisser, sundhedsløsninger tæt på borgerne og mere sundhed for pengene.

- Alle borgere har krav på et velfungerende sundhedsvæsen. Vi er enige om at sætte borgeren i centrum. Fundamentet med fælles værdier og godt samarbejde har vi allerede. Det bygger vi ovenpå med den nye aftale, siger regionsrådsmedlem Henrik Fjeldgaard, der er formand for Sundhedskoordinationsudvalget.

 

Først rygning så overvægt

Rygning står øverst på listen over fælles forebyggelsesinitiativer. Målet er at hjælpe antallet af daglige rygere ned. Det skal ske gennem koordineret hjælp til rygere, der ønsker at kvitte smøgerne.

- For sundheden er det afgørende, at færre ryger. Vi ved, at mange rygere gerne vil stoppe. I kommunerne har vi gode tilbud, som læger og hospitaler vil hjælpe borgerne med at finde vej til. At rygning står øverst på vores fælles dagsorden, glæder mig, siger Ikast-Brandes bormester Ib Lauritsen, der er næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget.

Overvægt er næste forebyggelsesområde, der sættes fokus på.

Styrket samarbejde om akut syge ældre 

Tæt samarbejde skal også skåne flere ældre borgere for at blive indlagt akut på et hospital, når det kan undgås.

Sammen har parterne netop indgået en delaftale om at sikre ældre akut syge borgere bedre behandling. Ved at arbejde tæt sammen om kommunale akutfunktioner, vil de bl.a. forebygge akutte indlæggelser på hospitalet.

- Praktiserende læger kender deres patienter rigtigt godt og ved ofte, hvilken hjælp der skal til for at forebygge en akut indlæggelse. Samarbejdsaftalen er et godt eksempel på, at vi sætter borgeren i centrum, siger Lise Høyer, Formand for PLO-Midtjylland.

Bedre mental sundhed

Samarbejdet vil også forbedre den mentale sundhed hos børn og unge og sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne med svær psykisk sygdom.

Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance, er titlen på Sundhedsaftalen 2019-2023.

Fakta

 • Sundhedsaftalen 2019-2023 sætter gennem visioner, indsatsområder og principper for samarbejde en fælles politisk retning for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet.
 • Aftalen træder i kræft 1. juli 2019.
 • Visioner:
  Mere lighed i sundhed - socialt og geografisk
  På borgerens præmisser
  Sundhedsløsninger tæt på borgeren
  Mere sundhed for pengene.
 • Indsatsområder:
  - Fælles investering i forebyggelse – først med fokus på rygning (og overvægt som det næste fokusområde).
  - Sammen om ældre borgere – først med fokus på akutområdet.
  - Den nære psykiatri - først med fokus på, at forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge
  - forbedre sundheden og sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne med svær psykisk sygdom.
 • Se mere på www.sundhedsaftalen.rm.dk
 • Se video fra regionsrådets godkendelse af Sundhedsaftalen

Flere oplysninger

 • Henrik Fjeldgaard, Regionsrådsmedlem, formand for Sundhedskoordinationsudvalget, tlf. 2962 8232, henrik.fjeldgaard@rr.rm.dk
 • Ib Lauritsen, Borgmester Ikast-Brande Kommune, næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget, tlf. 4030 2234, iblau@ikast-brande.dk
 • Lise Høyer Formand for PLO-Midtjylland, tlf. 2250 4910, lisehoyer@dadlnet.dk