11.07.2019 

Specialtrænede hundesnuder kan finde spor af klorerede opløsningsmidler i jorden. Det kan forhåbentlig hjælpe Region Midtjylland med effektivt og bæredygtigt at lokalisere en forurening på en nedlagt losseplads nord for Aarhus.

Den firbenede miljøkonsulent Louie og hans elev Kira hjælper Region Midtjylland med at finde "nålen i høstakken".

Der er målt forurening med klorerede opløsningsmidler i grundvandet under og tæt ved lossepladsen. Forureningen i grundvandet kan på sigt true værdifuldt grundvand i området, hvorfra Aarhus Vand forsyner en stor del af Aarhus med rent drikkevand. Det er således ikke en akut trussel mod drikkevandet, men der skal styr på det.

En nedgravet losseplads fra 1960'erne

Forureningen stammer fra en losseplads, hvor der i 1960'erne blev dumpet især industriaffald i en tidligere råstofgrav. Lossepladsen blev dækket til, og nu er den gemt under et ca. 80.000 kvadratmeter stort område. Det er her, den specialtrænede miljøhund Louie, eleven Kira og deres hundefører Mette Algreen Nielsen kommer ind i billedet.

- Opløsningsmidlerne kan sagtens være på en meget, meget lille område og alligevel afstedkomme en ganske stor grundvandsforurening. Det er formodentlig et meget lille areal, vi leder efter. Vi ved bare ikke hvor, vi skal lede, og det er det, Louie skal hjælpe os med, forklarer miljømedarbejder Halfdan Sckerl fra Region Midtjylland.

Louie_miljøhund_sit_IMG_3220_1024px.jpg

Hvis Louie opsnuser dampe fra klorerede opløsningsmidler op gennem jorden, markere han til Mette Algreen Nielsen, som leverer kontakt betaling i godbidder. Foto: Region Midtjylland 

- Hvis der er et område, hvor der kommer dampe op fra klorerede opløsningsmidler, så kan Louie finde det og markere på det. Og så kan man målrette, hvor man skal sætte ind med andre undersøgelser, siger hundefører Mette Algreen Nielsen, der har en ph.d. i jordforurening og til daglig også arbejder med miljøsager som civilingeniør hos Orbicon.

En lille uge med snuden i sporet 

Den 6-årige miljøhund Louie, der er landets første forureningshund, har leveret ca. fire dages arbejde på markområderne over lossepladsen. 

Det er første gang, Region Midtjylland bruger den lyse labrador Louie til en opgave. Men han dukkede ikke alene op til arbejdet i Midtjylland. Med var den 3-årige sorte labrador Kira, som nu er i lære som forureningshund hos Louie og hundefører Mette.

Louie_miljøhund_Kira_IMG_3235_1024px.jpg

Den sorte labrador, 3-årige Kira, er elev hos den mere rutinerede Louie og hundefører, ph.d. og civilingeniør Mette Algreen Nielsen fra Orbicon. Mette forventer, at Kira er fuldt uddannet miljøhund med udgangen af 2019. Foto: Region Midtjylland 

- Ved at have to hunde, kan den ene søge, mens den anden holder pause. Det er også motivende for dem at være to, og vi højner sikkerheden for resultaterne, fordi vi med det samme kan få en dobbeltbestemmelse af de markeringer, hundene laver, fortæller Mette Algreen Nielsen. 

Resultat af snudearbejde til efteråret 

På markerne nord for Aarhus arbejdede den firbenede seniorkonsulent Louie og hans lærling ikke forgæves. I kraft af sin veltrænede snude kunne han flere steder markere, at han kunne lugte klorerede opløsningsmidler. Forhåbentlig kommer det arbejde til at give pote ud over den kontante afregning i godbidder fra Mette Algreen Nielsen.

- Hen over efteråret kommer vi til at lave undersøgelser og tage prøver de steder, hvor Louie har markeret. Vi tror og håber på, at snuden har ret og indsnævret søgefeltet for os. Det vil i givet fald spare os for en masse ekstra prøver, forklarer miljømedarbejder Halfdan Sckerl fra Region Midtjylland. 

Hvis forureningen bliver bekræftet og lokaliseret, er der måske mulighed for, at den værste forureningskilde kan graves væk, så grundvandet ikke forurenes yderligere og på sigt bliver en trussel for værdifuldt grundvand og dermed drikkevandsforsyningen i området.

Hvad angår det firbenede makkerpar, så fortæller Mette Algreen Nielsen, at Louie kan forvente sin lærling Kira fuld uddannet med udgangen af året. 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.