02.07.2019

Regionshospitalet Horsens har ansat Torben Brix Mortensen som ny servicechef og René Mørch Kjellerup som hospitalets nye tekniske chef pr. 1. august 2019.

Den nye afdelingsledelse skal i fællesskab udvikle og drive hospitalets serviceindsats og byggedrift.

Det er et erfarent lederteam, som fremover skal videreudvikle en allerede veldrevet servicefunktion på Regionshospitalet Horsens.

Torben Brix Mortensen og René Mørch Kjellerup får tilsammen ansvaret for hospitalets service- og byggedrift, hvor fokus er på løbende at skabe de rigtige fysiske rammer for patientbehandlingen.

Mens servicechefen har det overordnede ansvar for rengøring, mad, patienttransporter, indkøb og lagerlogistik på hospitalet, så er den nye tekniske chef ansvarlig for drift og vedligehold af hospitalets bygninger. Hospitalets tekniske chef har også en nøglerolle i gennemførelsen af de mange bygge- og renoveringsprojekter, som skal realiseres på hospitalet frem mod 2025.

Afdelingen Service og Teknik består af ca. 280 medarbejdere og seks funktionsledere, og afdelingen har et årligt budgetgrundlag på ca. 110 mio. kr.

Begge chefer glæder sig til at tiltræde i 'Service og Teknik', hvor de vil arbejde på at forene arbejdsglæde, fælles visioner og effektiv ressourceudnyttelse i opgaveløsningen på tværs af organisationen Regionshospitalet Horsens.

Ny servicechef

46-årige Torben Brix Mortensen kommer fra en stilling som sektionsleder på Aarhus Universitetshospital, hvor han har haft den daglige ledelse af bl.a. depotet, varemodtagelsen og brik-teamet. Han har bl.a. stået for at sikre vareforsyningen under hele sammenlægningsprocessen til ét universitetshospital i Skejby, opbygning af brikløsning på alle nye afdelinger og for at etablere to helt nye operationslagre.

Tidligere har Torben haft ansættelser som bl.a. lager- og distributionschef, warehouse manager og områdechef i forskellige private virksomheder.

Ny teknisk chef

50-årige René Mørch Kjellerup kommer med mere end 15 års ledelseserfaring fra små og store virksomheder, senest som afsnitsleder for Byggeri og Ejendomme i Servicecentret på HE Midt, hvor han også tidligere har været ansat i projektafdelingen og Teknisk Afdeling.

Som afsnitsleder har René bl.a. været ansvarlig for bygge- og anlægsprojekter, disponering og administration af arealer samt implementering af et nyt digitalt FM system.

Hospitalsledelsen glæder sig til det fremtidige samarbejde og byder de to nye afdelingsledere velkommen i afdelingsledelseskredsen på Regionshospitalet Horsens.

Flere oplysninger:

Hanne Sveistrup Demant

Sygeplejefaglig direktør

Tlf. 7842 5006

HANDEM@rm.dk