05.07.2019

Kvaliteten af rengøringen på Regionshospitalet Randers og i Grenaa Sundhedshus får flot karakter i den seneste eksterne rengøringskontrol. Kontrollen viser dog også, at der er steder, hvor rengøringen kan blive bedre.

Patienter og pårørende kan glæde sig over højt niveau af hygiejne og rene rammer, når de kommer til undersøgelse og behandling på Regionshospitalet Randers og i Grenaa Sundhedshus.

Den årlige eksterne kvalitetskontrol, der foretages af Dansk Servicerådgivning, har i juni vurderet kvaliteten af rengøringen i 125 udvalgte lokaler på hospitalet og i sundhedshuset. Rengøringen i 121 lokaler fik den højeste vurdering på niveau A, mens kun fire lokaler fik en mindre tilfredsstillende vurdering på niveau B. Dansk Servicerådgivning kontrollerer hvert år rengøringen ud fra fire kvalitetsniveauer fra A til D, hvor A er det højeste niveau.

- Kvalitetskontrollen viser overordnet set et rigtig flot resultat, og det er vi stolte af. Vi har naturligvis sat ind med det samme for at rette op på rengøringen i de fire lokaler, hvor vurderingen var mindre tilfredsstillende. Det handler bl.a. om at sikre, at alt støv og svans fra skabsflader og lamper er væk, siger Charlotte Veien, udviklings- og rengøringskonsulent i Serviceafdelingen.

Kvaliteten er rengøringen er blevet markant bedre og mere ensartet i forhold til 2018. Sidste år vurderede Dansk Servicerådgivning, at rengøringen var mindre tilfredsstillende og på niveau B i flere lokaler og afdelinger på hospitalet og i sundhedshuset.

Fejring af det flotte resultat

Den flotte resultat i 2019 fejres i dag ved, at Serviceafdelingen giver kage til serviceassistenterne.

- Den høje kvalitet i rengøringen bidrager væsentligt til patientsikkerheden. Det er serviceassistenternes fortjeneste, at vi har fået det flotte resultat i den eksterne vurdering, og de skal have et stort skulderklap for deres effektive indsats med at sikre rene rammer på hospitalet og i sundhedshuset for patienter, pårørende og personale, siger Charlotte Veien.

Charlotte Veien har i dag taget turen rundt på hospitalets afdelinger, hvor hun overrasker kollegerne med kage som tak for den flotte indsats. Ferieafløserne har taget over i Grenaa Sundhedshus, og derfor vil indsatsen fra den faste stab af serviceassistenter i sundhedshuset først blive fejret efter sommerferien.

For yderligere information, kontakt:

Charlotte Veien, udviklings- og rengøringskonsulent, tlf.: 4140 4130

Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf.: 4079 2609