11.06.2019

Seks spareforslag fra Aarhus Universitetshospital blev i dag behandlet på ekstraordinært møde i Hospitalsudvalget. Kun to forslag blev godkendt som fremlagt.

Aarhus Universitetshospital skal spare 150 mio. kr. i 2019. Langt den største del af besparelserne besluttes af hospitalsledelsen, men seks forslag har politisk karakter, og disse forslag blev derfor drøftet på et ekstraordinært møde i Hospitalsudvalget 11. juni.

- Forslagene viser med grum tydelighed, hvor hårdt et økonomisk pres, Aarhus Universitetshospital er underlagt. De har været nødt til at foreslå besparelser, som er til ulempe for patienterne. Derfor er jeg rigtigt glad for de mange tilsagn, der er kommet fra en bred vifte af partier på Christiansborg om at hjælpe med til at løse økonomien i de nye hospitalsbyggerier. Det er der brug for, siger Henrik Gottlieb Hansen (S), formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

De forslag, som udvalget anbefaler gennemført som foreslået, er:

  • Medicinbesparelser i forbindelse med forsøgsbehandling. Forslaget forventes at kunne give 12,8 mio. kr. i 2019 og udgør dermed langt den største post af spareforslagene. Besparelsen skal ske ved i højere grad at være opmærksom på mulighederne for, at lægemiddelindustrien er med til at finansiere medicin, der bruges i forsøg.
  • Afskaffelse af mad til forældre. Forslaget blev godkendt, når der er tale om forældre, der ledsager indlagte børn,  ikke om indlagte forældre.

Fire forslag blev enten ikke godkendt eller anbefales analyseret nærmere:

  • Midlertidig lukning af 1 robot til robotkirurgi på mave- og tarmområdet. Forslaget blev ikke godkendt  af hensyn til hospitalets profil som forskningshospital.
  • Ophør med hjemme-hæmodialyse, som i stedet erstattes af self-care behandling på hospital. Forslaget blev ikke godkendt på grund af de negative virkninger for patienterne.
  • Flytning af diagnostisk klinik til Regionshospitalet Horsens. Dette forslag ønskede politikerne analyseret nærmere og valgte at videresende det til Forretningsudvalget uden indstilling.
  • Medbring egen medicin f.eks. i Kvindesygdomme og Fødsler.
    Forslaget analyseres nærmere for at vurdere potentialet for besparelser.

Samlet set var der forslag for 14,4 mio. kr. i 2019 på udvalgets dagsorden.

- Vi godkender ikke alle forslag og når dermed ikke helt i hus med sparemålet. Det manglende beløb foreslår vi at lade indgå i det store regnestykke, der bliver i forbindelse med at opnå økonomisk balance på hospitalet i løbet af de næste fire år, siger Henrik Gottlieb Hansen.

Forretningsudvalget behandler indstillingen fra Hospitalsudvalget 18. juni, og forslagene vedtages endeligt på et møde i Regionsrådet 26. juni.

 

Flere oplysninger

  • Formand for hospitalsudvalget Henrik Gottlieb Hansen (S), tlf. 2129 9726