03.06.2019

RejsegildePsykiatrienGødstrup05_520x340.jpg

Foto: Birgitte Rødkær


Mandag 3. juni var en festdag i Gødstrup, da Region Midtjylland holdt rejsegilde over psykiatriens nye bygninger i forbindelse med de nye hospital. Hvor der for lidt over et år siden var en pløjemark, tegner konturerne sig nu af et ny og moderne psykiatrisk hospital.


Konkret er byggeriet nu nået så langt at:

  • kælderen og det indvendige kloakarbejde er etableret
  • forsyningsledningerne er gravet ind i kælderen
  • fundamenterne og terrændækkene er blevet støbt
  • elementmontagen er færdig.

Byggeriet ventes at forbedre patienternes trivsel og medarbejderne arbejdsmiljø. Det vil blandt andet komme til udtryk gennem et lyst og venligt miljø, hvor patienterne blandt andet har enestuer med god udsigt til den omgivende natur og nem adgang til udearealerne.

Samtidig styrkes samarbejdet med hospitalet for de fysiske sygdomme.

Frem mod at psykiatrien får overdraget nøglerne i 2020, vil der være stor aktivitet med at få den indvendige indretning på plads. Derudover skal det udvendige murarbejde færdiggøres og gårdrummene skal etableres sammen med de øvrige udendørsområder.

I psykiatrien følger en periode, hvor medarbejderne skal lære de nye bygninger at kende inden ibrugtagningen.

I alt bliver der bygget 13.500 kvadratmeter til Regionspsykiatrien Gødstrup.

Når byggeriet står fuldt færdigt vil det huse både voksen- samt børne- og ungdomspsykiatrien og bestå af blandt andet tre sengeafsnit med 90 sengestuer, gårdhaver, sportshal, sanserum og moderne ambulatoriefaciliteter med 54 samtalerum.RejsegildePsykiatrienGødstrup03_340x520.jpg
Regionsrådsformand Anders Kühnau. Foto: Birgitte Rødkær


RejsegildePsykiatrienGødstrup09_340x520.jpg
Direktør Jesper S. Hjorth fra totalentreprenøren JFP. Foto: Birgitte Rødkær


RejsegildePsykiatrienGødstrup19_340x520.jpg
Sygeplejefaglig direktør Claus Graversen. Foto: Birgitte Rødkær

RejsegildePsykiatrienGødstrup01_520x340.jpg
Mange var mødt op for at høre talerne ved rejsegildet. Foto: Birgitte Rødkær

RejsegildePsykiatrienGødstrup23_520x340.jpgRejsegilde på psykiatriens kommende afdeling i Gødstrup. Foto: Birgitte Rødkær

RejsegildePsykiatrienGødstrup25_520x340.jpgRejsegilde på psykiatriens kommende afdeling i Gødstrup. Foto: Birgitte Rødkær

RejsegildePsykiatrienGødstrup26_520x340.jpg
Så' der serveret... Foto: Birgitte Rødkær

RejsegildePsykiatrienGødstrup27_520x340.jpgByggeleder Michael Hyllegaard (th) stod for rundvisningen. Til venstre ses sygepleje-faglig direktør Ida Götke fra Hospitalsenheden Vest, 1. næstformand for regionsrådet Hanne Roed og regionsrådsformand Anders Kühnau. Foto: Birgitte Rødkær

RejsegildePsykiatrienGødstrup28_520x340.jpgByggeleder Michael Hyllegaard (tv) fortæller om byggeriet. Til højre for ham Struers borgmester Viggo Lynghøj og regionsrådsformand Anders Kuhnau. Til højre i rød jakke ses Tanja Andersen, der er sikkerhedsleder på byggeriet. Foto: Birgitte Rødkær

RejsegildePsykiatrienGødstrup30_520x340.jpgByggeleder Michael Hyllegaard, 1. næstformand for regionsrådet Hanne Roed og regionsrådsformand Anders Kühnau. Foto: Birgitte Rødkær

RejsegildePsykiatrienGødstrup34_520x340.jpgRundvisning i byggeriet. Foto: Birgitte Rødkær

RejsegildePsykiatrienGødstrup37_520x340.jpgRundvisning i byggeriet. Fra venstre ses byggeleder Michael Hyllegaard, sikkerheds-leder Tanja Andersen, sygeplejefaglig direktør Claus Graversen fra psykiatrien, sygeplejefaglig direktør Ida Götke fra Hospitalsenheden Vest, regionsrådsformand Anders Kühnau, 1. næstformand for regionsrådet Hanne Roed og regionsrådsmedlem Conny Jensen.  Foto: Birgitte Rødkær

RejsegildePsykiatrienGødstrup39_520x340.jpgHospitalsenheden Vest bliver en nær samarbejdspartner med psykiatrien. Derfor var ledelsen fra hospitalsenheden inviteret til rejsegildet. I forgrunden ses hospitals-direktør Poul Michaelsen og sygeplejefaglig direktør Ida Götke. Foto: Birgitte Rødkær

RejsegildePsykiatrienGødstrup42_520x340.jpgTre centrale personer i byggeriet af den psykiatriske afdeling i Gødstrup: Byggeleder Michael Hyllegaard, sygeplejefaglig direktør Claus Graversen og regionsrådsformand Anders Kühnau. Foto: Birgitte Rødkær

RejsegildePsykiatrienGødstrup46_520x340.jpg
Tidligere direktør for Psykiatri og Social, Gert Pilgaard Christensen (tv) i samtale med sygeplejefaglig direktør Claus Graversen og konsulent Sven Hagen Madsen. Alle tre har været med i planlægningen af byggeriet. Foto: Birgitte Rødkær

RejsegildePsykiatrienGødstrup49_520x340.jpgHåndværkerne, der har stået for byggeriet, lyste godt op i deres farverige arbejdstøj. Foto: Birgitte Rødkær