14.06.2019


Fællessang-Midt-11_520x340.jpgAnders Hjorth Nielsen har været kapelmester for fællessangen og får nogle gange instrumentalt selskab af patienterne. Foto: Anna Skovgaard Pedersen.

Retspsykiatrien i Regionspsykiatrien Midt genlød grundlovsdag af fællessang. Patienter og personale har gennem vinterhalvåret mødtes en gang om måneden for at synge. Sæsonens sidste sangtime faldt sammen med grundlovsdag og det blev markeret med fællessang, grundlovstale og jordbærkage.

Ved det transportable Roland-klaver sidder pianist og korleder Anders Hjorth Nielsen og synger for. Han har stået i spidsen for fællessangen sammen med psykiatripræst Lotte Martin Jensen og socialrådgiver Kirsten Valsgaard.

Anders Hjorth Nielsen lægger ud med et par kendte Kim Larsen-sange. En af patienterne rækker en finger i vejret.

- Vi synger lige den her. Så tager vi din bagefter, siger Anders Hjorth Nielsen og slår en tone an på klaveret.

Det er populært blandt patienterne at ønske sange.


Frivilligt tilbud til patienter

Sammen med min fotograferende kollega har jeg fået lov at overvære fællessangen – på den betingelse, at vi selv synger med. Men ellers er det et frivilligt tilbud til patienterne på de to retspsykiatriske afsnit i Søndersøparken i Viborg.

- Det er et bredt udsnit af patienter, der deltager. Nogle er næsten færdigbehandlede og er meget aktive, mens det for andre kan være en udfordring at synge bare et enkelt vers, fortæller psykiatripræst Lotte Martin Jensen.

En del af patienterne er musikalske og tager gerne deres instrumenter med. Det er også tilfældet i dag, hvor en yngre mand har medbragt en guitar, som han ledsager klaveret med i den første halvdel af fællessangen.Fællessang-Midt-10_520x340.jpg
Der har været god opbakning til fællessangen. Foto: Anna Skovgaard Pedersen.


Glæde og afveksling

To patienter kommer ud fra deres værelser. De er blevet lokket til af musikken og slutter sig til selskabet. De tager hver et sanghæfte fra bordet og tager plads i den sorte lædersofa.

Tonerne fra dagens første ønskenummer er knapt nok klinget ud, før et par fingre ryger i vejret. Men ønsker må vente lidt endnu. For i dag er det grundlovsdag – og i den anledning har Lotte Martin Jensen forberedt en grundlovstale.

Talen handler om de rettigheder som grundloven giver borgerne. Det er for eksempel retten til at stemme og retten til at få sin sag for en uvildig dommer, hvis man er kommet på kant med statsmagten.

Deltagerne synger "Der er et yndigt land". Og så bliver der åbnet for ønskerne igen.


Fællessang-Midt-7_520x340.jpg
Psykiatripræst Lotte Martin Jensen stod for grundlovstalen. Foto: Anna S. Pedersen.

Patienter har brug for samvær

Bag de smukke toner ligger en grad af alvor.

- Indlæggelserne på R1 og R2 er ofte meget langvarige og de fleste patienter er indlagt i flere år uden, at de har mulighed for at deltage i aktiviteter uden for afdelingen, fortæller socialrådgiver Kirsten Valsgaard.

- Ud over den psykiatriske behandling, så arbejder vi også med at resocialisere patienterne. De får blandt andet tilbudt undervisning af en lærer fra VUC og fysisk træning med afdelingens fysioterapeut, men det betyder også noget, at de får mulighed for at lave nye aktiviteter, siger hun.

Kirsten Valsgaard fortæller, at fællessangen skaber en positiv stemning på afdelingen og er med til at nedbringe de konflikter, der kan opstå, når patienterne bliver frustrerede over en ensformig hverdag.


Fonde har gjort det muligt

Sammen med psykiatripræst Lotte Martin Jensen har hun været initiativtager til projektet, der foruden fællesang har budt på forskellige oplægsholdere, for eksempel en tryllekunster, en tidligere misbruger og en jægersoldat.

- Vores håb er også, at oplægsholderne kan være med til at give patienterne inspiration og motivation til at komme ud af et misbrug og sætte nye mål for livet, siger Kirsten Valsgaard.

Udgifter til pianist og oplægsholdere er ikke noget, som hospitalet kan betale for, da det ikke som sådan er en del af behandlingen. Kirsten Valsgaard og Lotte Martin Jensen har derfor søgt forskellige fonde, der har bedraget med et samlet beløb på 46.000 kroner.

Pengene er kommet fra genbrugsbutikken Pusterummet, Y's Mens Club, Spar Nord Fonden og en privat borger.

Fællessangen holder nu sommerpause, men starter op igen til efteråret.