20.06.2019

Hvad er god smertebehandling for den akutte patient? Læge og ph.d. Anders Møllekær, Akutafdelingen i Hospitalsenheden Vest og Center for Akutforskning på Aarhus Universitet, har fået 200.000 kr. af Nordic Trial Alliance (NTA) til at søge svaret ved at skabe det første nordiske vidensnetværk på området.

Op mod 80 pct. af alle besøg i akutmodtagelserne i Norden handler om smerter og behovet for at få smerterne behandlet. Men hvad vil god smertebehandling egentlig sige i en akutmodtagelse på en akutafdeling, og hvornår er behandlingen tilfredsstillende for patienten?

Læge og ph.d. Anders Møllekær, Akutafdelingen i Hospitalsenheden Vest og Center For Akutforskning på Aarhus Universitet, har fået en bevilling 200.000 kr. af Nordic Trial Alliance (NTA) til at søge svaret ved at skabe et nyt nordisk vidensnetværk. Dermed kommer han til at stå i spidsen for det nye samarbejde, der bl.a. også tæller nordiske forskningskolleger fra Linköping Universitetshospital i Sverige og St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, i Norge.

- Formålet med vidensnetværket er at dele de dybe tallerkener, så derfor vil vi udveksle viden baseret på den nuværende praksis, etablere kliniske multicenter-studier og arbejde med at implementere rettidige, effektive og passende initiativer til smertebehandling, siger Anders Møllekær.

En ny fælles praksis kan gemme sig i 25 års forskning

Meget tyder på, at der kan gemme sig en fælles praksis for god smertebehandling i den store mængde viden fra over mere end 25 års forskning på danske, norske og svenske akutafdelinger.

Imidlertid har der manglet en platform for samarbejde og udveksling af viden mellem forskerne i de nordiske lande, hvilket har været med til at gøre det svært at finde en fælles praksis. Det er en stor udfordring, som er nødvendig at løse for at sikre god behandling af patienterne i akutmodtagelsen, mener Anders Møllekær:

- Det er nødvendigt at få en fælles praksis for god smertebehandling, fordi forskning viser, at smerter kan være med til at forlænge patienterne ophold på hospitalet og den tid, det tager dem at blive raske igen, ligesom smerterne kan give langtidseffekter som fx depression, social isolation og søvnproblemer.

Flere oplysninger