14.05.2019

Vold og trusler på arbejdet øger risikoen for PTSD-symptomer blandt ansatte i Kriminalforsorgen og psykiatrien

En undersøgelse blandt 5.000 medarbejdere i omsorgsbranchen viser en forøget risiko for symptomer på PTSD (post-traumatisk stress-syndrom), hvis man tidligere har været udsat for trusler eller vold på arbejdet.

Symptomerne på PTSD kan bl.a. være flash-backs (minder og mareridt), undgåelsesadfærd og forhøjet følelsesmæssigt alarmberedskab.

Undersøgelsen er foretaget i ældreplejen, psykiatrien, på specialskoler og i Kriminalforsorgen. Risikoen for udvikling af PTSD-symptomer er størst blandt ansatte i Kriminalforsorgen og psykiatrien. 21,4 % af fængselsbetjentene og 16,6 % af det psykiatriske sundhedspersonale angav symptomer på PTSD.

Det betyder noget, hvem der slår

Undersøgelsen, der udgår fra Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest og Københavns Universitet, viser paradoksalt nok også, at hyppigheden af vold og trusler er lavere i Kriminalforsorgen og psykiatrien end i ældreplejen og på specialskolerne.

Imidlertid er det ikke primært hyppigheden af vold og trusler, der påvirker de ansattes helbred. For den enkelte medarbejder er der stor forskel på, hvem der slår eller truer. Trusler fra en dement eller et barn vil typisk have en anden effekt end trusler fra en indsat eller en psykiatrisk patient.

Fakta om forskningen

  • Kvantitativt studie udført i samarbejde mellem Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest og Københavns Universitet
  • Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden
  • Over 5.000 medarbejdere i ældrepleje, psykiatri, Kriminalforsorgen og på specialskoler svarede i 2010 på spørgsmål om vold og trusler i arbejdet inden for det seneste år. Svarene blev sammenholdt med en ny spørgeskemarunde i 2014, bl.a. vedrørende helbred og PTSD-symptomer.
  • Læs forskningsartiklen her (på engelsk)

Flere oplysninger

Seniorforsker på Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest, Lars Peter Sønderbo Andersen, laande@rm.dk tlf. 2346 0879

_______________