16.05.2019

Det samlede antal anmodninger om provokeret abort efter 12. graviditetsuge er gennem de seneste tre år aftaget.

Årsrapporten for Samrådssekretariatets virksomhed i 2018, der er udarbejdet af Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, viser desuden, at der i samme periode har været et mindre fald i anmodninger om abort på grund af sociale forhold.

Lægefaglig leder Mila Kim fortæller, at i alt 224 sager blev behandlet af Samrådet.

- Ud af disse var der 3 sociale sager, hvor graviditeten på anmodningstidspunktet var fremskreden ud over 23 uger. Sagsbehandlingen omfattede samtale og journaloptagelse forud for sagsfremstilling i samrådet. "Samrådet gav afslag på abort i samtlige tre sager alene på dén baggrund, at et foster vurderes at være levedygtigt efter 22 uger og 6 dage, siger hun.

Mila Kim tilføjer, at Abortankenævnet efterfølgende har besluttet, at tilsvarende sager, hvor graviditetslængden er mere end 23 uger, kan behandles administrativt på baggrund af hospitalsoplysninger om fosterets tilstand og den konkrete graviditetslængde.

- Der er ikke grund til at gennemføre en samtale for at belyse de sociale forhold, idet der ikke kan gives tilladelse til abort af sociale årsager, når et foster er raskt og levedygtigt, tilføjer hun.

Yderligere information

 • Lægefaglig leder af Samrådssekretariatet Region Midtjylland, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Mila Kim på tlf. 2966 9394

Fakta

Kvinders ret til abort er i Danmark fri indtil udgangen af 12. svangerskabsuge, hvilket blev stadfæstet ved lov i 1973. Enhver kvinde kan herudover rejse en anmodning om abort efter 12. svangerskabsuge ved Samrådssekretariatet i Region Midtjylland.

  • Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation, Region Midtjylland, hører under afdelingen Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest.
  • Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, har netop udgivet årsrapport 2018 fra abortsamrådssekretariatet, hvis fulde navn er: Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation.
  • I årsrapporten 2018 belyses fordelingen af sagstyper, der er blevet behandlet af samrådet i Region Midtjylland samt fordelingen af tilladelser og afslag i de enkelte sagstyper sammenlignet med tidligere år.
  • I årsrapporten beskrives de arbejdsopgaver, som regionerne i henhold til Sundhedsloven skal varetage ved ansøgning om abort og fosterreduktion efter 12. svangerskabsuge samt sterilisation under særlige omstændigheder.
  • Årsrapporterne for årene tilbage til 2007 kan rekvireres ved kontakt til Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, se kontaktoplysninger på afdelingens hjemmeside: www.socialmedicin.rm.dk