16.05.2019

Region Midtjyllands lægeklinik i Sundheds- og Akuthuset åbner 1. september.

Klinik for Almen Medicin i Lemvig har ansat fire faste læger og kan derfor som planlagt åbne 1. september 2019.
Lægerne har lang erfaring som praktiserende læger. Flere af dem kender hinanden i forvejen og har et godt kendskab til lokalområdet. Klinikken får plads til 3500 patienter.

- Jeg er rigtig glad for at klinikken bliver en realitet. Nu kommer vi i gang. Politisk har vi et stort ønske om, at lægeklinikken bliver en succes, siger Annette Roed, formand for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland.

- Vi har fået ansat nogle rigtigt dygtige og erfarne læger og er i gang med at ansætte resten af personalet til klinikken. Vi glæder os til at byde patienterne velkommen, siger Ulrik Steen, ledende overlæge på Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering i Hospitalsenheden Vest, der er leder for klinikkens ansatte.

Fortsat behov for læger

Klinik for Almen Medicin i Lemvig slog fem lægestillinger op. Syv læger søgte, fem blev kaldt til samtale og fire læger ansat. Alle lægerne har ønsket færre timer end fuldtid.

Da det ikke lykkedes at ansætte fem læger på fuld tid, er der fortsat behov for flere læger til borgerne i Lemvig. Regionen udbyder nu et lægetilbud med plads til to læger og 3200-5400 patienter, som praktiserende læger, private firmaer eller regionsklinikken skal drive. Hvem der skal drive lægeklinikken fra 1. september 2019 afgøres i løbet af juli 2019.

- Regionen sikrer alle patienter en læge. Det kan borgerne være helt sikre på. Kan vi ikke skaffe lægerne selv, er private firmaer altid klar til at hjælpe. Det afgørende for mig er, at alle borgere har en læge i lokalområdet. Jeg håber, vi på et senere tidspunkt kan udvide regionsklinikken med flere læger, når vi er i gang, siger Annette Roed

Tre firmaer driver allerede lægeklinikker for Region Midtjylland, nemlig Nordic Medicare i Lemvig (til 31.8) og Bøvlingbjerg, MedAssist i Holstebro og Alles Lægehuse i Hvidbjerg på Thyholm og i Fursund.

Alle læger skal leve op til de samme kvalitetskrav.

Breve på vej til alle berørte borgere

Alle berørte borgere vil få et personligt brev om deres fremtidige lægetilbud. Brevene sendes i god tid før ændringsdatoen.

Fakta

  • september 2019 åbner Region Midtjylland Klinik for Almen Medicin på Regionshospitalet Lemvig. Klinikken skal drives som forsøg i seks år.
  • Lægeklinikken oprettes som en del af Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering i Hospitalsenheden Vest.
  • Lægeklinikken har ansat fire læger. Syv søgte de ledige lægestillinger. Af dem var fem fagligt kvalificerede og blev kaldt til samtale.
  • Klinikken får plads til 3500 patienter.
  • I tæt samarbejde med Lemvig Kommune skal klinikken udvikle nye sundhedstilbud og sikre, at de indrettes på patientens præmisser.
  • Klinikken skal være med til at udvikle og teste nye it-løsninger, der kan hjælpe borgerne til smidigere behandling.
  • Regionen udbyder nu et lægetilbud med plads til to læger og 3200-5400 patienter. Hvem der skal drive lægeklinikken fra 1. september 2019 afgøres i løbet af juli 2019.
  • Tre firmaer driver lægeklinikker for Region Midtjylland, nemlig Nordic Medicare i Lemvig (til 31.8) og Bøvlingbjerg, MedAssist i Holstebro og Alles Lægehuse i Hvidbjerg på Thyholm og i Fursund.
  • Alle læger skal leve op til de samme kvalitetskrav.

Flere oplysninger