21.05.2019

Regionshospitalet Randers omstiller nu til bæredygtig drift. Målet er at gavne miljø og sundhed, og med indsatsen sigter hospitalet efter at blive det første hospital i landet med svanemærkede afdelinger.

Miljøarbejdet bidrager til Region Midtjyllands samlede ambition om mere bæredygtig drift på regionens hospitaler.

Afdelinger på hospitalet er i gang med at omstille til en grønnere drift ved bl.a. at skifte produkter ud med miljørigtige produkter og reducere brugen af plastik. Dermed er hospitalet med til at sikre Region Midtjyllands ambition om at drive sundhedsvæsnet så bæredygtigt som muligt.

- I regionsrådet er vi enige om at være ambitiøse i den grønne omstilling, og det gælder selvfølgelig også i forhold til driften af vores hospitaler. Her skal vi arbejde for at gøre driften smartere og mere bæredygtig, og det kræver, at vi lærer af hinanden på tværs af hospitaler og matrikler, siger Jørgen Nørby (V), der er formand for regionrådets udvalg for regional udvikling, hvor arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling er forankret.

Går forrest med miljøforbedring

Regionen arbejder lige nu på en ny strategi for bæredygtighed, som ventes færdig i løbet af 2019. I den forbindelse er et arbejde i gang med at samle gode erfaringer med bæredygtighed fra hospitalerne. Flere hospitaler arbejder med bæredygtige projekter, men Regionshospitalet Randers er det første hospital i regionen, der arbejder systematiseret med en omstilling til bæredygtig hospitalsdrift.

 

- Ambitionen er at drive hospitalet så bæredygtigt som muligt og opnå afdelinger, der har det certificerede miljømærke Svanemærket. I første omgang forbedrer vi miljøarbejdet i Serviceafdelingen for at opnå Svanemærket her. Lykkes det, vil vi gå videre med at svanemærke Patientkøkkenet og vores administrative kontorer, forklarer Jonas Dahl, hospitalsdirektør.

Serviceafdelingen går efter Svanemærket

- Svanemærket er et effektivt værktøj, der hjælper os med at prioritere de rigtige miljøspørgsmål. Vi gennemgår vores rengøringsmidler for at se, hvor stor en andel der er miljøcertificerede. Vi ser på vores vask af linned og klude, og så reducerer vi plastik, hvor vi kan. Vi har fx i 2018 brugt 920.000 plastikposer i Randers og Grenaa. Det er mange, og vi arbejder nu på at reducere i antallet. Det sker i samråd med det sundhedsfaglige personale, der bruger poserne i deres arbejde, siger Dorte Baarup, servicechef, der samtidig tilføjer:

- Vi er den første Serviceafdeling på et hospital i Norden, der arbejder med Svanemærket. Der er en stor begejstring og opbakning fra personalet i arbejdet. Det er jeg virkelig stolt over.

Medarbejdere tænker grønt

Miljøarbejdet i Serviceafdelingen medfører en naturlig kædereaktion til andre afdelinger på hospitalet, der også forbereder sig til bæredygtig drift. Medarbejdere arbejder allerede på at ændre vaner og afprøve bæredygtige arbejdsgange fx har personalet i nogle afdelinger fjernet engangsservice i personalerum, mens andre arbejder på at minimere affaldsmængden ved at se på forbruget.

- Vi ser på vores vaner, og ændrer løbende, hvor vi kan i forhold til at gavne miljøet og samtidig sikre høj kvalitet i patientbehandlingen. Vi forbedrer vores affaldssortering og vurderer, hvor det er muligt at genanvende materialer i stedet for at smide væk. Med omstillingen forventer vi også, at vi på sigt kan spare penge, hvilket vil bidrage betydeligt til en bæredygtig økonomi for hospitalet, siger Jonas Dahl.

Yderligere information

  • Jørgen Nørby (V), formand for regionsrådet Udvalg for Regional Udvikling, tlf.: 2945 5261
  • Jonas Dahl, hospitalsdirektør, tlf.: 2974 4145
  • Dorte Baarup, servicechef, tlf.: 2751 0712