01.05.2019

Gennem 50 år har organisationen Scandiatransplant været centrum de nordiske transplantationscentres samarbejde om udveksling af livsvigtige organer mellem indbyggere i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige og fra 2017 også Estland. Derfor fejrer Scandiatransplant 9. maj 2019 sit 50 års jubilæum på Aarhus Rådhus.

2000 organtransplantationer om året

Siden begyndelsen i 1969 har over 50.000 patienter fået en organtransplantation i de nordiske lande, og i øjeblikket udføres ca. 2000 organtransplantationer i Norden hvert år. Scandiatransplant er en sammenslutning af de hospitaler, som udfører organtransplantation, og organisationens kontor har gennem alle årene ligget i Aarhus, Danmark.

- I dag er Scandiatransplant meget mere end en organisation til udveksling af donororganer. Den er et nordisk samarbejdsforum for transplantationsspecialister, hvor problemer, forskning, 'best practise' og resultater diskuteres, siger Scandiatransplants medicinske direktør, Kaj Anker Jørgensen.

Alene er landene for små

Baggrunden for Scandiatransplant er, at befolkningen i hvert land i Norden er for lille til at sikre, at donororganer bliver udnyttet optimalt og til at sikre organer til patienter med akut behov for transplantation eller med mange antistoffer eller sjældne vævstyper.

En af pionererne bag de første nyretransplantationer i Norden var overlæge Flemming Kissmeyer-Nielsen i Aarhus, som havde arbejdet ivrigt med vævstype systemet og med at udvikle metoder til matche donororganer og modtagere, så sandsynligheden for modtageren afstødte det fremmede organ mindskedes.

Nordisk Råd hjalp samarbejdet i gang

Inspireret af det centraleuropæiske Eurotransplant-samarbejde, som blev dannet i 1967, diskuterede Flemming Kissmeyer-Nielsen og den unge vævstypeinteresserede kirurg fra Norge, Erik Thorsby, om man med fordel kunne lave et lignende i Skandinavien. De fik de nordiske medicinaldirektører med sig, som udpegede en nordisk ekspertkomité for transplantation med 3 eksperter fra hvert land, og samarbejdet fik senere navnet Scandiatransplant.

Det blev også besluttet, at Vævstypelaboratoriet i Aarhus skulle være referencelaboratoriet for vævstyping, og derfor har Scandiatransplant haft sit sekretariat på Aarhus Universitetshospital siden starten, selvom laboratoriefunktionerne i dag er decentraliseret.

Nordisk Råd engagerede sig i etableringen af Scandiatransplant og afholdt organisationens udgifter frem til 1981, og siden har de transplanterende hospitaler betalt udgifterne til Scandiatransplant i fællesskab.

 

Yderligere information

  • Medicinsk direktør Kaj Anker Jørgensen, Scandiatransplant, tlf. +45 2244 2340 eller på mail kajjoerg@rm.dk

Pressen er velkommen ved fejringen jubilæet, som finder sted torsdag 9. maj kl. 14-16 på Aarhus Rådhus.