29.05.2019 

Nyt projekt støttet af Region Midtjylland, Dansk Byggeri og den midtjyske teknologipagt giver skoleelever førstehåndserfaring med livet på en byggeplads. 

Hvordan er virkeligheden i en skurvogn, hvad skal en faglært kunne – og er en erhvervsuddannelse mon noget for mig? De spørgsmål, får tusinder af midtjyske skoleelever svar på i løbet af de kommende fire år med projektet Byggeboxe, der etablerer to virkelighedsnære undervisningsmiljøer på byggepladser i Region Midtjylland. Regionsrådet har netop besluttet at støtte projektet med 2,9 af de 9,8 mio. kroner, rådet i dag har udmøntet til den Midtjyske Teknologipagt. 

- Med teknologipagten samler vi aktører på tværs af uddannelsesinstitutioner, kommuner og erhvervsliv i kampen for at give de midtjyske borgere mulighed for at matche de krav, fremtidens erhvervsliv stiller. Det handler blandt andet om, at flere skal lære, hvilke muligheder man har med en erhvervsuddannelse, og her vil Byggeboxe-projektet gøre en forskel, siger formand for regionsrådet Anders Kühnau (S). 

HTX 386_1024px.jpg

Arkivfoto. Foto: Niels Åge Skovbo 

Mangler viden om byggebranchen 

Bag Byggeboxe står bl.a. Aarhus Tech og Dansk Byggeri. Projektet henvender sig til elever i 4.-7. klasse, der får særligt tilpassede undervisningsforløb bag hegnet på midtjyske byggepladser.

- Viden om byggebranchen er afgørende for at få flere til at vælge en uddannelse inden for den. Derfor skal flere lære vores branche at kende i en tidlig alder. Med Byggebox får eleverne indblik i en verden, som mange af dem ikke ellers møder, siger Louise Pihl, underdirektør i Dansk Byggeri. 

Hos Dansk Arbejdsgiverforening roser chef for DAs Åben Virksomhed-indsats, Hanne Møllegaard Sundin, initiativet. 

- Jeg er rigtig glad for, at Region Midtjylland nu satser på et ambitiøst initiativ, der over de næste fire år vil nå ud til tusindvis af unge. Etableringen af de to byggeboxe i Midtjylland er et bidrag til at sikre fremtidens kvalificerede arbejdskraft herunder flere på erhvervsuddannelserne, siger Hanne Møllegaard Sundin. 

Hun understreger, at projektet er end del af løsningen på den overordnede udfordring, at Danmark mangler unge med kompetencer inden for naturvidenskab, teknologi og IT. 

- Hos Dansk Arbejdsgiverforening ser vi det som en del af løsningen, at folkeskolerne kommer tættere på den praktiske hverdag, der findes ude på de danske virksomheder, siger hun. 

20 mio. kroner til uddannelse 

Dagens udmøntning fra regionsrådet af 9,8 mio. kroner til Teknologipagten sender penge til i alt otte projekter (beskrivelse af projekterne herunder).

Derudover vedtog rådet i dag også udmøntningen af 2,6 mio. kroner til seks projekter i den såkaldte åbne uddannelsespulje. Det er projekter, som ligger uden for rammerne af den Midtjyske Teknologipagt.  Fælles for projekterne er, at de er drevet af uddannelsesinstitutioner, som i samarbejde med både hinanden og eksterne partnere fokuserer på udvikling nye tilgange (beskrivelse af de seks projekter herunder). 

- Region Midtjylland har i 2019 i alt 20 mio. kroner til udvikling af fremtidens uddannelser. De penge prioriterer vi især til at sikre vores borgere adgang til de kompetencer, der er nødvendige i fremtiden, men også til generelt at understøtte udvikling af uddannelsestilbud i verdensklasse her i vores region, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Støttede projekter Den Midtjyske Teknologipagt

 

1. Byggebox - virkelighedsnære undervisningsmiljøer 

Aarhus Tech vil sammen med Dansk Byggeri bidrage til, at flere i fremtiden vælger en karriere inden for byggeriet i regionen, samt sætte fokus på klima og energi i forbindelse med byggerier i regionen. Det samlede budget er på 6,761 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland bidrager med 2,875 mio. kr. 

2. Innovation og klima på byggetek

Mercantec vil gøre sine elever i stand til at CO2-analysere byggematerialer, så eleverne i fremtiden bliver i stand til at vælge klimakorrekte materialer i byggeriet. Det samlede budget er på 0,863 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland bidrager med 0,647 mio. kr. 

3. Udvikling og spredning af LYD-kit til undervisningsbrug 

Struer Statsgymnasium vil udvikle og sprede undervisningsmateriale med udgangspunkt i lyd til eleverne på regionens gymnasier. Målet er at flere vælger en STEM-uddannelse herunder i lydindustrien. Det samlede budget er på 1,715 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland bidrager med 1,271 mio. kr. 

4. STEM i landbrugsfaglig erhvervsuddannelse 

Bygholm Landbrugsskole vil udvikle og afprøve modeller for at arbejde med STEM på regionens landbrugsskoler. Det samlede budget er på 1,010 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland bidrager med 0,757 mio. kr.  

5. STEM styrker, iværksætteri, innovation og rollemodeller  

Learnmark vil gennemføre en række delprojekter, der tilsammen skal styrke både iværksætterkundskaberne blandt regionens unge og skabe interesse for regionens styrkepositioner med udgangspunkt i FN's 17 verdensmål. Det samlede budget er på 4,379 mio. kr. Region Midtjylland bidrager med 3,258 mio. kr. 

6. STEM-Iværksætterkultur på EUX, HHX og HTX 

Uddannelsescenter Holstebro vil, i samarbejde med lokale virksomheder udvikle de unges entreprenørielle kompetencer. Det samlede budget er på 0,627 mio. kr. Region Midtjylland bidrager med 0,462 mio. kr. 

7. Det erhvervsfaglige eksperimentarium 

Aarhus Business College vil etablere et digitalt laboratorium, der skal bidrage til at styrke erhvervsskolelevernes kreative, innovative og entreprenørielle kompetencer med udgangspunkt i en digital tankegang. Det samlede budget er på 0,485 mio. kr. Region Midtjylland bidrager med 0,364 mio. kr. 

8. Styrk Kemien i Klassen (SKIK) 

Viborg Gymnasium vil i samarbejde med Aarhus Universitet udvikle og tilpasse undervisningsmateriale til elever med kemi/bioteknologi på højt niveau som studieretning. Det samlede budget er på 0,246 mio. kr. Region Midtjylland bidrager med 0,118 mio. kr.

Støttede projekter Åben Uddannelsespulje

 

1. Udvikling af en dynamisk EUX-uddannelse 

Den Jydske Håndværkerskole står bag, der skal optimere forholdet mellem teori og praksis på uddannelsen. Det samlede budget er på 0,204 mio. kr., Region Midtjylland bidrager med 0,153 mio. kr.

2. Pædagogisk ledelse af professionelle lærersamarbejder

Mercantec står bag projekt, der skal udvikle fire konkrete designs for organisatorisk rammesætning og facilitering af lærersamarbejde. Det samlede budget er på 0,666 mio. kr. Region Midtjylland bidrager med 0,499 mio. kr.

3. Fra kompetenceløft til øget gennemførelse

Randers Social- og Sundhedsskole står bag projekt, der skal sikre optimalt udbytte af det strategiske kompetenceløft på erhvervsskolerne. Det samlede budget er på 0,676 mio. kr. Region Midtjylland bidrager med 0,5 mio. kr.

4. Medietalent 

Viborg Gymnasium vil samarbejde med The Animation Workshop styrke brobygning mellem de gymnasiale uddannelser og den kreative, visuelle industri. I projektet skal der bl.a. udvikles og gennemføres en række workshopskoncepter til regionens gymnasiale uddannelser. Det samlede budget er på 0,552 mio. kr. Region Midtjylland bidrager med 0,414 mio. kr. 

5. Symf. på gym 

Viborg Katedralskole står bag en symfonisk turné til gymnasierne i Region Midtjylland. Det samlede budget er på 2,101 mio. kr. Region Midtjylland bidrager med 0,5 mio. kr.

6. ATU midt 

Viby Gymnasium får tilskud til Akademiet for Talentfulde unge i Region Midtjylland (ATU Midt). ATU Midt er en forening, der samler det gymnasiale talentudviklingsarbejde vest for Storebælt og tilbyder undervisningstilbud til talentfulde unge. Det samlede budget er på 4,4 mio.kr., hvoraf Region Midtjylland bidrager med 0,5 mio. kr.