10.05.2019

Flytning og ibrugtagning af Aarhus Universitetshospitals nye fælles bygninger koster 1 mia. kr. Det er ikke på forhånd aftalt, hvordan regningen skal betales, og regionsrådsformand Anders Kühnau opfordrer staten til at bidrage.

Samlet viser en opgørelse over udgifter til flytning og ibrugtagning, at der med byggeriet af Aarhus Universitetshospital er fulgt en ekstraordinær engangsudgift på 1 mia. kr.

Så mange penge kan vi kun finde via massive besparelser, vurderer regionsrådets formand Anders Kühnau (S).

- Vi er nu så langt, at vi kan gøre den samlede flytteregning op. Vi kan se, det summer op til 1 mia. og det er helt enkelt mere end Region Midtjylland kan betale, siger Anders Kühnau.

Han foreslår derfor, at regionen dækker 40%, mens staten træder til med 60%, fx i forbindelse med økonomiforhandlingerne med staten.

Anders Kühnau konstaterer, at Region Midtjylland trods udfordringer har leveret både effektiviseringer og aftalt hospitalsbyggeri til aftalt økonomi. Men nu er regionens økonomi spændt til bristepunktet, og Aarhus Universitetshospital står over for at skulle gennemføre en spareplan på 325 mio. kr.

- Når jeg mener vi nødvendigvis må have staten i tale, så er det fordi, der ikke i forvejen ligger en klar aftale om, hvem der skal dække udgifter til flytning og ibrugtagning. Det står der ikke noget om i betingelserne for regeringens kvalitetsfondsprojekter, så det skal vi have fundet en løsning på, opfordrer Anders Kühnau.

Udgiften til flytning og ibrugtagning svarer til ca. 15 % af den samlede anlægssum for byggeriet. Størstedelen af udgifterne er allerede afholdt, mens den resterende del, er skønnede udgifter for indeværende og kommende år.

- Når jeg ser på det regnestykke vi har lavet for Aarhus Universitetshospital, så vil jeg mene, at andre af landets hospitalsbyggerier også kommer til at stå med nogle af de samme udfordringer – vi er bare de første, der tager et nyt hospital i brug, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

 

Flytte og ibrugtagningsudgifter omfatter bl.a.:

  • 250 mio. kr. til dobbeltdrift
  • 100 mio. kr. til it-licenser mv.
  • 200 mio. kr. til tilpasningsprojekter
  • 150 mio. kr. til flytte- og modtageorganisation
  • 100 mio. kr. til fysisk flytning
  •  50 mio. kr. i lejeudgifter
  •  50 mio. kr. til arkiv og logistik
  • 100 mio. kr. til øvrige udgifter herunder skiltning ved mellemflytning, ekstra rengøring, opsigelse af parkeringsaftaler, midlertidige flytninger mv.

Oplysningerne herover indgår i notat om Region Midtjyllands udgifter til flytning og ibrugtagning af det nye universitetshospital i Aarhus (DNU) (Tryk for at åbne notatet som .pdf)