28.05.2019

Det er ikke antallet, men karakteren af volds- og trusselsepisoder, der giver den største risiko for langtidssygemelding, viser ny forskning

En stor undersøgelse blandt medarbejdere i ældrepleje, psykiatri, specialskoler og Kriminalforsorgen viser, at det kan få langvarige konsekvenser i form af langtidssygemelding og lav arbejdsmarkedstilknytning, hvis vold og trusler er en del af arbejdslivet.

Undersøgelsen, der udgår fra Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest og Københavns Universitet, viser, at det ikke er antallet af volds- og trusselsepisoder, der er den største risikofaktor. Det har større betydning, hvordan de ansatte vurderer hændelsens alvorlighed. Jo mere alvorlig den ansatte vurderer hændelsen, desto større er risikoen.

Ansatte i højrisiko-brancher er gjort af særligt stof

Tallene viser dog en svagere sammenhæng mellem hyppigheden af vold og trusler og langtidssygemelding sammenlignet med tidligere undersøgelser på tværs af alle brancher.

Det kan der være en god forklaring på, mener seniorforsker Karin Biering:

- Hvis man arbejder i et omsorgsfag, hvor vold og trusler er hyppigt forekommende, er man vant til truende eller voldelige episoder, og er måske i kraft af sin uddannelse bedre rustet til at håndtere episoderne end andre faggrupper. Det kan også være, at de der bliver i branchen rent faktisk er gjort af et særligt, robust stof.

- Det betyder dog ikke, at man kan bagatellisere vold og trusler i disse brancher. Langtidssygefravær er sandsynligvis kun toppen af isbjerget. Anden forskning viser, at vold og trusler på arbejdet kan føre til symptomer på PTSD og depression. Og så står man med et alvorligt helbredsproblem, siger Karin Biering.

Fakta

  • Studietype: Kvantitativt studie baseret på spørgeskemasvar og registerdata
  • Over 5.000 medarbejdere i ældrepleje, psykiatri, Kriminalforsorgen og på specialskoler svarede i 2010 på spørgsmål om vold og trusler i arbejdet inden for det seneste år. Svarene blev sammenholdt med registeroplysninger om sygefravær. Læs mere i Karin Biering et al: Do frequent exposures to threaths and violence at work affect later workforce participation?
  • Undersøgelsen er udført i samarbejde mellem Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest og Københavns Universitet
  • Arbejdsmiljøforskningsfonden har støttet forskningen

Flere oplysninger

  • Seniorforsker Karin Biering: tlf. 7843 3500 eller karbie@rm.dk